Regulament

Printeaza

S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L. 
 
 
Regulament de funcţionare a jocului pentru pariuri în cotă fixă 
 
Prezentul Regulament este proprietatea S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L., societate înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20246/2004 CIF 17017651 capital social 1090000 lei cu sediul principal în Bucuresti, sector 5, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 29A, Etaj 5, Biroul 50, Afi Tech Park 1, (denumită în continuare: "Organizator"), având ca activitate organizare pariurilor în cotă fixă. Regulamentul conține trimiteri sau referiri la diferite acte normative în vigoare la data comunicării catre Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În cazul în care, pe durata valabilitații Regulamentului, respectivele acte normative sunt modificate, inlocuite sau completate, trimiterile sau referirile din Regulament se vor considera a fi făcute la dispoziţiile legale corespunzătoare de modificare, completare sau inlocuire. 

 
Capitolul 1 – Terminologie 

Aceste Reguli reprezintă baza legală exclusivă pentru încheierea unui contract privind participarea la joc („Contract”).  
„Pariul” este jocul în care Clientul indică rezultatele evenimentelor propuse de Organizator (denumite în continuare „Evenimente”), acesta hotărând în mod independent numărul şi tipul Evenimentelor pe care pariază şi suma de care depinde valoarea eventualului câştig (denumită în continuare „Miză”). 
Contractul va fi încheiat între Organizator şi Client pe baza acceptării de către acesta din urmă de bună voie a ofertelor, întocmite în conformitate cu prezentul Regulament, prin efectuarea plăţii Biletului de pariere (denumit în continuare „Biletul”). 

Clientul (participantul la joc) este persoana fizică majoră, cu vârstă de cel puțin 18 ani împliniți, care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în conformitate cu legistlatia în vigoare și care a încheiat un Contract cu Organizatorul, fapt dovedit de deţinerea Biletului. Înainte de tipărirea Biletului, toate informaţiile vor fi înregistrate de către Organizator.

Aceste Reguli („Regulamentul”) vor fi obligatorii pentru toate părţile care stabilesc relaţii în scopul desfăşurării unui pariu.  

Capitolul 2 – Reguli de bază 

Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată de către Client a prezentului Regulament. 
Toate pariurile primite de către Organizator vor fi valabile doar dacă Regulamentul a fost respectat.  
Orice neînţelegeri cu privire la interpretarea dispoziţiilor prezentului Regulament nu conferă Clienţilor care invocă aceste neînţelegeri drepturi care nu sunt prevăzute în Regulament (ex.: dreptul la restituirea Mizei întrucât Clientul pretinde că, din eroare, a crezut că pariul are un alt obiect; dreptul la câştig întrucât în opinia Clientului, dar contrar Regulamentului, un pariu este câştigător etc.). De asemenea, Organizatorul nu răspunde pentru confuziile şi neînţelegerile cauzate de necunoaşterea de către Clienţi a regulilor oficiale specifice unui Eveniment pe care aceştia au pariat. 

După acceptarea unui pariu, Clientul nu va avea dreptul să opereze modificări asupra Biletului. În acest sens, Clientul este obligat, în interes propriu, să-şi verifice datele de pe Bilet, iar în cazul în care constată existenţa unor date eronate, poate solicita remedierea acestora în cel mult 5 minute de la emiterea Biletului, dar nu mai târziu de ora începerii Evenimentului. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai putea fi luate 

în considerare. Pentru anumite tipuri de pariuri, de exemplu pariurile live (descrise la Capitolul 13), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta anularea Biletelor. În acest sens, clienţii vor fi anunţaţi prin postarea de afişe în cadrul agenţiilor Organizatorului. 

Orice pariu primit după ce s-a dat startul Evenimentului pe care se pariază, indiferent de motiv, va fi nul şi Miza va fi rambursată la cererea clientului (în cazul în care Biletul conţine numai Evenimentul în cauză), cu excepția pariurilor live și a evenimentelor pentru care s-a reluat parierea în timpul unei întreruperi, de exemplu un meci de tenis afectat de condițiile meteorologice nefavorabile. Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pentru anumite tipuri de Evenimente, în cazul în care pariul a fost primit după ora de începere a acestora, să fie plasat pe următorul Eveniment ce va avea loc.  

Pentru anumite tipuri de pariuri, de exemplu pariurile live, acceptarea pariului este permisă şi după începerea Evenimentului, dar până la iniţierea obiectului pariului. În acest caz regula enunţată anterior se aplică prin înlocuirea sintagmei „startul Evenimentului” cu „iniţierea obiectului pariului”.  

Solicitarile de plasare Bilete de pariuri sunt supuse procedurilor interne de autorizare ale Organizatorului.  
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita Miza acceptată pentru un Eveniment sau de a nu accepta anumite pariuri. 

În caz de erori la tipărire, erori pe Bilet sau erori ale datelor introduse în baza de date, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a considera pariurile ca fiind nule, acordând cota 1, sau de a le valida la Cotele corecte (la nivelul cotelor de pe piață), chiar dacă descoperirea erorilor apare după finalizarea Evenimentului. Biletul anulat va fi rambursat la cererea clientului. Biletele rămân valabile dacă sunt constatate la tipărire mici erori de afișare a informațiilor legate de pariu, numele echipei, numele concurentului, denumirea competiției, etc., având condiția ca, în ciuda posibilei erori, să poată fi stabilit fără echivoc la ce echipă sau concurent face referire biletul. 
Regula Dead Heat 

În cazul unui Eveniment care se finalizează cu mai mult de un câștigător (aceștia având performanțe egale) și doar un singur câştigător a fost luat în considerare, se va aplica regula “Dead Heat”. Aceasta presupune existența unui rezultat nedecis în care doi sau mai mulţi competitori împart aceeași poziție. O selecție asupra căreia se va aplica această regulă este considerată a fi jumătate câștigătoare, jumătate pierdută și astfel este validată la cota înjumătățită, cu miza întreagă. În situația în care sunt trei câștigători (aceștia având merite egale), selecția este considerată o treime câștigătoare, două treimi pierdută și este validată la cota împărțită la trei, cu miza întreagă. 

Capitolul 3  – Interdicţii privind participarea la joc 

În conformitate cu legislaţia în materia jocurilor de noroc, persoanele sub 18 ani, partenerii, acţionarii semnificativi, membrii echipei manageriale şi ai corpului de control al organizatorului licenţiat de jocuri de noroc, proprietarul sau chiriaşul unui local în care se desfăşoară jocuri de noroc, angajaţii operatorului de jocuri de noroc nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relaţie de interdependenţă. Personalul O.N.J.N. nu poate participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice private. Persoanele sub 18 ani nu au drept de acces în incinta agențiilor Organizatorului. Pentru aceasta, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita potenţialului client prezentarea actului de identitate. Se interzice participarea la jocurile de noroc a persoanelor care nu deţin asupra lor acte de identitate valabile. 

Orice pariuri efectuate/ acceptate cu încălcarea paragrafului 1 din prezentul capitol sunt considerate nule şi au drept consecinţă juridică neplata eventualelor câştiguri aferente unor astfel de pariuri.  

Capitolul 4 - Procedura de pariere 

Organizatorul va primi pariuri pentru următoarele Evenimente: fotbal, baschet, handbal, hochei, tenis, formula 1, golf, sporturi de contact, atletism, curse de ogari, curse de cai, ciclism, baseball, rugby, fotbal american, curse de automobile şi de motociclete, darts, snooker, futsal, sporturi de iarnă și cricket, precum şi Evenimente nonsportive de genul: premiile Oscar, concursuri de frumuseţe, concursuri de muzică, rezultatele extragerilor la loteriile internaţionale sau orice alte sporturi/ evenimente ce vor fi aduse la cunoştinţa clienţilor prin intermediul ofertei de pariere. 

Organizatorul poate oferi şi alte Evenimente care nu sunt enumerate mai sus şi care vor fi guvernate,  de asemenea, de Regulile de bază. 

Organizatorul va afişa în cadrul agențiilor sale detalierea şi explicitarea Regulilor de bază  aplicabile pentru diverse Evenimente/ tipuri de pariuri în cotă fixă. 

Organizatorul va oferi Clienţilor posibilitatea de pariere pe diverse tipuri de pariuri în funcţie de tipul Evenimentului: rezultat final (opţiunea 1 – pentru victoria jucătorului/ jucătorilor care joacă acasă; opţiunea X – pentru egalitate; opţiunea 2 – pentru victoria jucătorului/ jucătorilor în deplasare), rezultatul primei reprize, rezultatul reprizei secunde, înscriere/ neînscriere de goluri, număr de goluri, minutul primului gol, scorul corect, rezultatul la pauză/ la sfârşitul jocului, pariere cu handicap, jucătorul care înscrie primul/ ultimul gol, mai mult sau mai puţin decât numărul de goluri, golgetter şi dublu golgetter, supergol, game run (echipa care înscrie prima şi care câştigă), şansă dublă, antepost/ se califică pentru runda următoare, alte tipuri de pariuri anunţate în oferta de pariere.

Fiecare Eveniment din graficul de pariere va avea un anumit coeficient (denumit în continuare „Cotă”) determinat de către Organizator. Cota fiecărui Eveniment va fi determinată de către Organizator la discreţia sa, luând în considerare informaţiile de ultimă oră cu privire la acesta.

Suma câştigătoare a unui Bilet va fi calculată prin înmulţirea Cotei aplicabile la momentul acceptării pariului cu suma plătită ca Miză.  

Cotele pot fluctua înainte de acceptarea unui pariu. 

Capitolul 5 - Biletul 

Biletul care atestă efectuarea pariului va conţine date de identificare ale Organizatorului, codul agenției, codificarea Biletului, data şi ora emiterii, Miza, taxa de administrare, suma totală de plată, numărul şi tipul Evenimentelor, Evenimentul propriu-zis, data şi ora limită de pariere, Cotele pentru fiecare Eveniment, Cota finală şi câştigul potenţial maxim. 

Toate pariurile acceptate vor fi înregistrate atât într-o arhivă principală cât şi, din motive de securitate, întro arhivă secundară, numită „arhivă de securitate”. 

Câştigul va fi calculat pe baza cotelor valide în momentul acceptării Biletului. Câştigul va fi calculat în funcţie de datele existente în arhivele de la sediul Organizatorului. În cazul existenţei unor Bilete ale căror conţinut diferă faţă de datele din arhivă, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a considera valide datele din „arhiva de rezervă”. 

Capitolul 6 – Sistemul de verificare şi omologare 

Datele prezentate în oferta de pariere vor avea doar rol informativ. În cazul unei erori sau a unei modificări în oferta de pariere privind ora limită de pariere sau ora de începere a Evenimentului/ Evenimentelor, pariurile vor rămâne valide pentru acelea efectuate până la ora reală de începere a Evenimentului/ Evenimentelor în cauză.  
Rezultatele Evenimentelor sunt certificate prin preluarea acestora din informaţiile oficiale oferite de către organizatorii Evenimentelor respective şi introducerea acestora în sistemul de pariere. Organizatorul va omologa rezultatele introduse în sistem prin compararea acestora cu informaţiile oficiale oferite de către organizatorii Evenimentelor. Ulterior, rezultatele Evenimentelor vor fi afişate în agențiile Organizatorului. Validarea Biletelor se efectuează automat de către sistemul de pariere prin verificarea corespondenţei opţiunilor de pariere alese de către Client cu rezultatele omologate, de regulă în ziua următoarei celei în care s-a încheiat omologarea rezultatelor tuturor evenimentelor incluse pe Bilet. În urma validării Biletelor acestea vor căpăta statusul de câștigător sau ne-câștigător. În cazul omologării unor rezultate eronate, Organizatorul are dreptul la reomologarea lor, Biletele plătite până la momentul reomologării fiind valabile. Eventualele contestaţii sunt acceptate numai în baza Biletului jucat.  

Pariul nul este pariul care, din motive obiective, în conformitate cu prezentul Regulament de Joc, primeşte ulterior efectuării sale Cota 1.00. Pariul nul este returnabil la cererea clientului în cazul în care este singurul Eveniment de pe Bilet. Pentru pariurile cu mai multe selecţii pe Bilet, câştigul final va fi calculat considerându-se la Cotă de 1.00 doar acea selecţie declarată nulă.  

Capitolul 7 – Câştiguri şi mize 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili câştiguri maxime şi/ sau minime pentru pariurile în cotă fixă în general, sau în particular pentru anumite tipuri de pariuri sportive sau Evenimente. Pentru o corectă informare a clienţilor, câştigurile maxime şi/ sau minime stabilite de către conducerea Organizatorului vor fi afişate în toate agențiile cu cel puţin 48 de ore înaintea datei intrării în vigoare înscrise. 

Tuturor Biletelor înregistrate în conformitate cu Regulamentul de Joc li se va aplica câştigul maxim/ minim valabil la data acceptării pariului şi nu cel valabil la data plăţii potenţialului câştig. 

Toate câştigurile maxime specificate în prezentul Regulament sunt aplicabile oricărui Client sau grupuri de Clienţi care acționează împreună, utilizând aceleași combinaţii de selecţii sau asemănătoare, chiar dacă sunt efectuate pe mai multe serii de Bilete, pe un interval de Cote, în mai multe zile şi în agenţii diferite. În cazul în care Organizatorul descoperă serii de Bilete care să fi fost emise conform specificaţiilor de mai sus, valoarea însumată totală a câştigurilor de pe acestea va fi limitată la valoarea unui câştig maxim, așa cum acesta a fost prezentat anterior. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili mize minime pe Bilet, respectiv pentru fiecare combinaţie în cazul pariurilor sistem, în funcţie de tipul pariului şi/ sau Evenimentului. Pentru o corectă informare a Clienţilor, aceste mize minime stabilite de către conducerea Organizatorului vor fi afişate în toate agențiile cu cel puţin 48 ore înaintea datei de intrare în vigoare înscrise. 

Tuturor Biletelor înregistrate în conformitate cu Regulamentul de Joc li se va aplica Miza minimă valabilă la data acceptării pariului. 
La fiecare pariu acceptat, Organizatorul va percepe o taxă reprezentând 5% din Miză. Această taxă nu va fi considerată ca făcând parte din Miză, dar împreună cu Miza constituie taxă de participare la joc. 

Capitolul 8 – Pariuri Bonus 

 Pariurile Bonus sunt pariurile care îndeplinesc anumite condiţii referitoare la numărul minim de evenimente şi cotele minime ale acestora. Avantajul pariului Bonus este creşterea valorică a câştigului potenţial în directă corelaţie cu anumite condiţii specifice. Informaţiile cu privire la aceste pariuri Bonus precum şi condiţiile de acordare sunt puse la dispoziţia clienţilor în agenții cu minim 48 de ore înaintea datei intrării în vigoare.  

Organizatorul poate considera câștigător un pariu care are una sau mai multe selecții pierdute, dar cu un câștig mai mic. Procentul de câștig acordat și condițiile de acordare vor fi anunțate în agenții și pe site-ul Organizatorului în funcție de perioada de valabilitate.

Organizatorul poate oferi bilete cu selecții predefinite în care cota finală va fi mai mare decât în cazul plasării individuale a evenimentelor. Aceste bilete respectă regulile generale de pariere. În cazul în care un eveniment este abandonat, amânat sau anulat, biletul va fi recalculat cu cota 1.00 pentru evenimentul respectiv.”

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau opri orice schemă de bonusare, în orice moment, orice modificare va fi pusă la dispoziție în agențiile Organizatorului cu cel puţin 48 ore înaintea datei intrării în vigoare. 
 În cazul în care un eveniment primeşte cotă 1,00, în conformitate cu prezentul regulament, evenimentul nu va fi luat în considerare pentru condiţiile de minim impuse pentru pariul Bonus. 
 Câştigul potenţial al pariului Bonus va fi înscris pe Biletul de pariere astfel încât clienţii să aibă cunoştinţă de acesta. 

Biletele emise înaintea încetării perioadei de acordare a Bonusurilor vor fi luate în considerare pentru 
condițiile, valabile la momentul emiterii, impuse pentru pariul Bonus. 

Capitolul 9 – Sistemul de plată al câştigurilor

Câştigurile vor putea fi achitate în orice agenție a Organizatorului care oferă tipurile de Pariuri/ Evenimente conţinute pe Biletul câştigător. Câștigurile sunt stabilite în urma validării automate în sistemul de pariere a Biletelor, după încheierea și omologarea rezultatelor tuturor evenimentelor incluse pe acestea. Activitatea de validare a Biletelor poate fi suspendată de Organizator timp de maxim 30 de zile, în cazul în care există suspiciuni referitoare la corectitudinea evenimentelor înscrise pe respectivele Bilete de pariere, a rezultatelor acestora sau dacă cel puțin un eveniment de pe Bilete face obiectul unei investigații. Organizatorul se angajează  să efectueze plata câștigurilor în maxim 3 zile lucrătoare de la prezentarea Biletului/Biletelor câștigatoare. Pentru anumite tipuri de pariuri sau pentru anumite tipuri de Evenimente, Organizatorul poate decide să scurteze perioada dintre momentul anunţării rezultatelor oficiale şi al începerii plăţilor. Clienţii vor fi informaţi în prealabil asupra tipurilor de Pariuri/ Evenimente, pentru care se va aplica această ultimă regulă, prin afişare în cadrul agenţiilor Organizatorului. 

Dreptul Clientului la achitarea câştigurilor expiră la 30 de zile de la data anunţării rezultatelor oficiale. Dreptul Clientului de a i se achita câştigurile este suspendat pe perioada cât valabilitatea Biletului/ Biletelor care atestă respectivele câştiguri face obiectul unor cercetări penale sau disciplinare în acest sens. Organizatorul are obligaţia încunoştiinţării Clientului despre modul de finalizare al cercetărilor. 

Informaţiile personale de identificare ale câştigătorilor vor fi colectate şi prelucrate de S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  

Deţinerea unui Bilet de pariere emis de către S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L. implică acordul clientului de a fi inclus în baza de date a societăţii, scopul constituirii acesteia fiind aplicarea prevederilor art. 132 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal din 8 septembrie 2015 si aplicarea prevederilor Legii 656/2002, referitoare la “Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor” cap II art. 5 alin. (7). 

Conform Legii nr. 677/ 2001, clienţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată Directorului General al S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L. sau se poate adresa în justiţie.  

Câştigurile îi vor fi achitate Clientului pe baza prezentării şi depunerii de către acesta a Biletului nedeteriorat în una din agențiile Organizatorului. În cazul în care Biletul este deteriorat, Clientul va avea dreptul să îi fie achitat câştigul după ce conducerea Organizatorului a luat o decizie în acest sens.  

Sunt considerate ilegale şi nu vor fi achitate câştigurile rezultate din pariuri efectuate/ acceptate prin săvârşirea unor infracţiuni, prin fraudă în dauna Organizatorului sau încălcarea oricăror dispoziţii legale sau din prezentul regulament. Biletele din care rezultă astfel de câştiguri sunt considerate nule de drept. 

Procentul de câştiguri din totalul încasărilor brute poate fi de minim 60% calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei. 

Capitolul 10 – Punerea Regulamentului la dispoziţia Clienţilor 

Acest Regulament va fi pus la dispoziţia Clienţilor în toate agențiile Organizatorului. 
Organizatorul va permite Clienţilor şi oricăror altor persoane interesate să ia cunoştinţă de acest Regulament. 
 

Capitolul 11 – Pariuri sportive 

i) Dispoziţii generale 
„Pariul sportiv” este un pariu în cotă fixă ale cărui Evenimente sunt reprezentate de competiţii sportive. 
Rezultatele luate în considerate sunt cele de pe terenul de sport sau podium. Eventualele investigaţii ulterioare realizate de către autoritatea competentă vor fi luate în considerare la plata pariului doar dacă sunt realizate în aceeaşi zi cu cea a finalizării Evenimentului. Orice investigaţie realizată în ziua/ zilele următoare nu va fi luată în considerare, indiferent de temeiul sau rezultatul acesteia. 

Exemplu: 
Etapa 6 din cadrul evenimentului de Ciclism, Turul Franței din anul 1999. Steels a câștigat turneul, iar Cipollini a finalizat pe locul 2. După o investigație imediat următoare, Steels pierde primul loc, iar Cipollini este declarat câștigătorul evenimentului, pentru validarea Biletelor, câștigătorul turneului este Cipollini. În cazul în care investigarea era inițiată a doua zi, Steels era câștigator, pentru validarea Biletelor. Prin urmare, eventualele investigații ulterioare trebuie sa fie realizate de către autoritatea competentă în aceeași zi. 

În cazul unei modificări a locului de desfăşurare, care nu a fost publicată sau adusă la cunoştinţă Organizatorului la momentul emiterii Cotelor pentru Eveniment şi au fost acceptate pariuri pe baza Cotelor emise, pariurile vor ramâne valabile, cu condiţia ca locul de desfăşurare să nu fie mutat pe terenul adversarilor, caz în care selecţiile pentru Evenimentul respectiv vor fi considerate nule şi clientului i se va rambursa la cerere Miza pariată. În cazul unui pariu constând în respectivul Eveniment şi în altele, numai partea de pariu pentru care s-a modificat locul de desfăşurare pe terenul adversarului va fi considerată la o Cotă de 1.00. 

În cazul competițiilor sportive sau minicompetițiilor sportive disputate într-o anumită țară, meciurile/partidele sunt trase la sorți de către organizatorii competiției sportive, astfel încât pot exista situații când echipa țării organizatoare este trasă la sorți ca echipa oaspete, în aceste situații evenimentele fiind oferite spre pariere conform celor afișate de către organizatorii competiției. 

După caz, rezultatele oferite de către Organizator vor fi folosite pentru validarea Biletelor, atât timp cât nu există dovezi concludente că aceste rezultate sunt incorecte. Când aceste rezultate nu sunt disponibile, vor fi folosite rezultatele video pentru validarea Biletelor. În cazul în care aceste rezultate video nu sunt disponibile, rezultatele majorităţii mijloacelor de informare independente vor fi luate în considerare pentru validarea Biletelor. Când acestea din urmă nu sunt clare, unde se poate aplica, vor fi folosite rezultatele afişate pe paginile oficiale ale competiţiei. 

Dreptul Clientului la orice reclamaţie expiră la 30 de zile de la data anunţării rezultatelor oficiale. 
Cotele pentru jucători/echipe/selecții care nu se regăsesc in oferta de pariere, vor fi disponibile la cerere. 
Selecţiile combinate precum Italia câştigă cu 2-0 şi Italia câştigă prima repriză şi la final sunt acceptate numai pe o bază unică iar în cazul în care, dintr-o eroare, sunt acceptate pentru pariuri multiple, miza va fi împărţită în mod egal pe fiecare selecţie cotată. Excepţie de la această regulă o reprezintă pariurile duble Primul sau Ultimul Marcator/ Scor Corect (pariul Supergol) sau “Rezultat Final și Sub/Peste” unde cote speciale sunt oferite prin combinarea cotelor individuale.  

ii) Reguli speciale în funcţie de sporturi 
Regulile speciale acoperă toate datele cu privire la Evenimentele sportive care au o structură tipică de întrecere între două echipe (echipa 1 şi echipa 2) care dau naştere unui rezultat final definit ca rezultatul la sfârşitul unei perioade fixe de joc, rezultat care poate fi exprimat prin două numere, primul reprezentând rezultatul echipei 1, iar al doilea rezultatul echipei 2. Echipa 1 este indicată la stânga şi se consideră întotdeauna ca fiind echipa care joacă acasă. Echipa 2 este indicată la dreapta şi se consideră întotdeauna ca fiind echipa care joacă în deplasare. De asemenea, atunci când un joc se desfăşoară pe teren neutru, echipa din stânga se consideră ca jucând acasă, iar cea din dreapta ca jucând în deplasare. Dacă se oferă cotație pentru egalitate, aceasta se notează în centru, sub coloana X. 

Dacă, pentru orice sport, un meci este afişat/ oferit incorect de către Organizator şi nu este programat să aibă loc, toate pariurile acceptate vor fi nule şi achitate la o Cotă de 1.00. De exemplu, un meci de fotbal este oferit incorect ca Barcelona vs. Valencia, deşi ar fi trebuit afişat ca Real Madrid vs. Barcelona. 


Capitolul 12 INDICARE TIPURI DE PARIURI 

Rezultat final și Sub/Peste 1.5 goluri – trebuie indicat rezultatul final al meciului combinat cu sub/peste 1.5 goluri.  
Rezultat final și Sub/Peste 3.5 goluri – trebuie indicat rezultatul final al meciului combinat cu sub/peste 3.5 goluri.  
Rezultat final și Sub/Peste 4.5 goluri – trebuie indicat rezultatul final al meciului combinat cu sub/peste 4.5 goluri.  
Rezultat și Sub/Peste 1.5 goluri în Prima Repriză – trebuie indicat rezultatul primei reprize combinat cu sub/peste 1.5 goluri în prima repriză. 
Rezultat și Marcheaza în Prima Repriză – trebuie indicat rezultatul primei reprize combinat cu tipul de pariu Marcheaza, permițând parierea pe rezultatul primei reprize al meciului combinat cu șansele echipelor de a marca în prima repriză. 
Marcheaza în Prima Repriză și Repriza Secundă – acest tip de pariu permite parierea pe șansele echipelor de a marca în prima și în a doua repriză. 
Șansă Dublă și Sub/Peste 2.5 goluri – trebuie indicată modalitatea de finalizare a meciului pe baza tipului de pariu Șansă Dublă combinat cu sub/peste 2.5 goluri. 
Șansă Dublă și Marchează – trebuie indicată modalitatea de finalizare a meciului pe baza tipului de pariu Șansă Dublă combinat cu șansele echipelor de a marca. 
Marchează și Sub/Peste 2.5 goluri – acest tip de pariu permite parierea pe șansele echipelor de a marca combinat cu sub/peste 2.5 goluri. 
Multigol Extra – trebuie indicat numărul de goluri înscrise în meci. Opțiunile de pariere sunt: 0-1-2-3, 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, 4-5-6, 0-1-2, 1-2, 3-4, 4-5, 5-6, 6+. 
Pauză sau Final – acest tip de pariuri permite parierea pe rezultatul primei reprize sau rezultatul final al meciului. Opțiuni de pariere: 
1 – Echipa gazdă câștigă prima repriză sau câștigă meciul; 
X – Prima repriză se termina la egalitate sau meciul se termină la egalitate; 
2 – Echipa oaspete câștigă prima repriză sau câștigă meciul. 
Marchează – acest tip de pariu permite parierea pe șansele echipelor de a marca. 
Primii doi în ordine – trebuie indicate echipa Câştigătoare şi ocupanta locului 2 în grupe individuale sau ligi, în ordinea corectă. 
Rezultat Final & Marchează – acest pariu este combinația dintre tipul de pariu "Rezultat Final" și tipul de pariu “Marchează”, permițând parierea pe rezultatul final al meciului combinat cu șansele echipelor de a marca. 
Șansă Dublă în Prima Repriză – trebuie indicată modalitatea de finalizare a primei reprize pe baza tipului de pariu Șansă Dublă. 
Șansă Dublă în Repriza Secundă – trebuie indicată modalitatea de finalizare a reprizei secunde pe baza tipului de pariu Șansă Dublă. 
Înscrie/Nu înscrie în prima repriză – acest tip de joc permite parierea pe eventualitatea în care o echipă va 
reuși să marcheze sau nu un gol în prima repriză. 
Înscrie/Nu înscrie în repriza secundă – acest tip de joc permite parierea pe eventualitatea în care o echipă va reuși să marcheze sau nu un gol în repriza secundă. 
Marchează în prima repriză – acest tip de pariu permite parierea pe șansele echipelor de a marca în prima repriză. 
Marchează în repriza secundă – acest tip de pariu permite parierea pe șansele echipelor de a marca în repriza secundă. 
Gazdele înscriu în Ambele Reprize – acest tip de pariu permite parierea pe șansele gazdelor de a marca în ambele reprize. 
Oaspeții înscriu în Ambele Reprize – acest tip de pariu permite parierea pe șansele oaspeților de a marca în ambele reprize. 
Câștigă Ambele Reprize – acest tip de pariu permite parierea pe șansele uneia dintre echipe de a câștiga ambele reprize. 
Victorie la limită – trebuie indicată echipa câştigătoare a meciului şi diferenţa de goluri cu care câştigă. Se ia în considerare la validarea pariurilor doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time. 
Ultima marcatoare – trebuie indicată echipa care marchează ultimul gol în meci. Se ia în considerare la validarea pariurilor doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time. 
Goluri pe echipă – trebuie indicat numărul de goluri cu care va fi creditată o echipă. Se ia în considerare la validarea pariurilor doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time. 
Doar victorie – se poate paria doar pe victoria unei echipe, iar în cazul în care meciul se finalizează cu rezultat remiză, pariurile sunt luate în considerare la validare la o cotă de 1,00. Se ia în considerare la validarea pariurilor doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time. 

Gol în 15 minute – meciul este împărţit în intervale a câte 15 minute de joc (Lovitura de începere – 14:59, 15:00 – 29:59, 30:00 – Pauză, Pauză – 59:59, 60:00 – 74:59, 75:00 – Final). Trebuie indicat dacă va fi înscris un gol într-unul din intervalele alese. 

Cartonaş în 15 minute – meciul este împărţit în intervale a câte 15 minute de joc (Lovitura de începere – 14:59, 15:00 – 29:59, 30:00 – Pauză, Pauză – 59:59, 60:00 – 74:59, 75:00 – Final). Trebuie indicat dacă va fi acordat un cartonaş (de orice culoare) într-unul din intervalele alese. 

Game Run – acest tip de pariu este combinația dintre "Rezultat Final" și "Prima echipă care înscrie" și permite parierea pe evoluția generală a partidei prin indicarea echipei care va reuși să marcheze primul gol și a rezultatului de la finalul timpului regulamentar de joc. 

Opțiunile de pariere disponibile sunt: 
• 1 – Echipa gazdă înscrie primul gol al meciului şi îl câştigă; • 2 – Echipa gazdă înscrie primul gol al meciului, iar la final se termină egal; • 3 – Echipa gazdă înscrie primul gol al meciului, iar la final pierde; • 4 – Echipa oaspete înscrie primul gol al meciului şi îl câştigă; • 5 – Echipa oaspete înscrie primul gol al meciului, iar la final se termină egal; • 6 – Echipa oaspete înscrie primul gol al meciului, iar la final pierde. 
În cazul unui scor egal de 0-0 în timpul regulamentar, toate pariurile care fac obiectul acestui tip de pariu sunt nule și validate la o cotă de 1. 
Pentru tipul de pariu Par/ Impar, rezultatul de 0-0 va fi considerat Par. 
Cum se va marca primul gol? – Trebuie selectate următoarele 3 condiții pentru îndeplinirea acestui tip de pariu pentru un meci de fotbal în timpul regulamentar de joc: 

• Se indică marcatorul primului gol, dintr-o listă pusă la dispoziție în oferta de pariere; • Se selectează intervalul în care va fi marcat primul gol: - 0-30 - 31-60 - 61- sfârșitul meciului (timp regulamentar) • Se selectează metoda prin care este marcat primul gol: - Lovitură liberă – golul trebuie să fie înscris direct din lovitură liberă (loviturile indirecte nu se iau în considerare) sau penalti sau direct din corner. Loviturile deviate sunt luate în considerare, cu condiţia ca marcatorul golului să fie cel care a executat lovitura; - Lovitură de cap: ultima atingere a balonului de către marcatorul golului trebuie să fie cu capul; - Şut: golul ales trebuie să fie înscris în orice altă modalitate care nu este inclusă în cele de mai sus. 
Exemplu: „MESSI” + „0-30” + „Lovitură de cap” sau „MESSI” + „31-60” + „Șut” sau „ICARDI” + „0-30” + „Lovitură liberă” 
Dacă jucătorul indicat nu ia parte la joc, toate pariurile vor fi validate la cotă 1,00. În cazul în care meciul a fost anulat sau întrerupt (după începere) și nu este reluat, iar pariul nu este determinat în acest timp toate pariurile vor fi validate la cotă 1,00. Vor fi luate în considerare doar rezultatele oficiale ale comisiei competiției respective. 
Handicap – Acest tip de pariu permite indicarea rezultatului final al unei partide, dar cu aplicarea unui „handicap” de (-1), (-2), (-3), (-4) goluri echipei favorite. Extra-time nu se ia în considerare. Toate pariurile vor fi considerate nule în caz de abandon. 

Opțiunile de pariere posibile sunt: 1, X, 2. 
Exemplu 1. Handicapul se aplică echipei gazdă: Juventus - Catania Handicap de (-1) gol pentru Juventus Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă Juventus câștigă cu 2 sau mai multe goluri diferență (2-0, 3-0, 3-1, 4-0 etc.). Opțiune de pariere câștigătoare X, dacă Juventus câștigă  la exact 1 gol diferență (1-0, 2-1, 3-2, 4-3 etc.). Opțiune de pariere câştigătoare 2, dacă va fi egalitate sau victoria echipei Catania (0-0, 0-1, 1-1, 0-2 etc.). 
Exemplu 2. Handicapul se aplică echipei oaspete: Juventus - Catania Handicap de (-1) gol pentru Catania Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă va fi egalitate sau victoria echipei Juventus. Opțiune de pariere câștigătoare X, dacă câștigă Catania la exact 1 gol diferență. Opțiune de pariere câștigătoare 2, dacă câștigă Catania cu 2 sau mai multe goluri diferență. 

Handicapul de (-2), (-3) și (-4) goluri are aceeași modalitate de aplicare ca în exemplele prezentate anterior, diferența fiind numărul de goluri care se scad echipei favorite. 

Handicap Asiatic – valoarea handicapului variază de la zero până la un număr de goluri, astfel încât cotele acordate participanţilor să fie aproape de aceeasi valoare. Dacă valoarea handicapului este 0, atunci echipa care înscrie mai multe goluri în meci este câştigătoare. Dacă meciul se termină la egalitate, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00. 

Handicap întreg (ex: 0,1,2,3 etc.) – dacă numărul de goluri înscrise de fiecare echipă este egal după aplicarea handicapului, pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00. 
Exemplu: Meciul Arsenal - Everton, unde Arsenal este echipa favorită iar “handicapul” aplicat este -1. 
- Pariurile plasate pe victoria lui Arsenal sunt câştigătoare dacă aceasta câştigă la o diferenţă mai mare de 1 gol. Dacă Arsenal câştigă la o diferenţa de doar 1 gol, pariurile sunt considerate nule; 
- Pariurile plasate pe victoria lui Everton sunt câştigătoare dacă meciul se termină egal sau câştigă Everton. Dacă Arsenal câştigă la 1 gol diferenţă, pariurile sunt considerate nule. 
Handicap la jumătate (ex: 0.5, 1.5, 2.5 etc.) – în cazul acestui tip de pariu, pariurile pot fi doar câştigătoare sau necâştigătoare, întrucât o egalitate este imposibilă. 

Exemplu: Meciul Germania - Danemarca, unde Germania este favorită iar “handicapul” aplicat este -1.5. 
- Pariurile plasate pe victoria Germaniei sunt câştigătoare dacă aceasta câştigă la o diferenţa mai mare de 1 gol; - Pariurile plasate pe victoria Danemarcei sunt câştigătoare dacă aceasta nu pierde meciul la o diferenţă mai mare de 1 gol. 
Handicap împărţit – în cazul acestui tip de handicap, miza este împărţită în mod egal între două pariuri. Primul pariu este plasat pe Handicapul Întreg iar celălalt pe Handicap la Jumătate. Dacă handicapul total aplicat este -1.25, atunci primul pariu va avea un handicap de -1 iar cel de-al doilea de -1.5. 
Exemplu: Meciul Inter - Juventus, unde Inter este echipa favorită iar Handicapul Împărţit este -1.25. Miza plasată pe Inter câştigătoare este împărţită în jumătate pe Inter la un handicap de -1 gol iar cealaltă jumătate la un handicap de -1.5 goluri. 
- Dacă rezultatul final al meciului este 2-1, jumătate de pariu este pierdut pentru handicapul de -1.5 iar cealaltă jumătate este considerată nulă la handicapul de -1 gol; - Dacă pariul este plasat pe victoria lui Juventus, atunci jumătate de pariu este câştigător (+1.5 goluri) iar cealaltă jumatate este considerată nulă (+1 gol). 
Extras 
Pentru următoarele tipuri de pariuri rezultatele se vor baza doar pe pagina de internet oficială a competiției.  
Pentru următoarele tipuri de pariuri extra-time nu se ia în considerare. 
Total cornere în meci – sunt luate în considerare doar cornerele executate (fără cele acordate) în meci.  
Total puncte de cartonaş în meci – punctele vor fi acordate pentru fiecare cartonaş arătat în meci conform următorului punctaj: 
Cartonaşul galben = 10 puncte Cartonaşul roşu = 25 puncte 
Numărul total de puncte ce pot fi atribuite unui singur jucător în meci este 35. Numărul total de cartonaşe arătate jucătorilor ambelor echipe este luat în considerare pentru a stabili numărul total de puncte de cartonaş în meci. 
Primul cartonaş – trebuie indicat jucătorul care va primi primul cartonaş în meci. În cazul în care mai mulţi jucători sunt penalizaţi cu cartonaşe în urma aceluiaşi incident, jucătorul căruia i se arată primul un cartonaş de către arbitru va fi considerat căştigător. 
Va fi un cartonaş roşu? – trebuie indicat dacă vreun jucător va primi cartonaş roşu în timpul regulamentar de joc.  
Se iau în considerare cartonaşele acordate jucătorilor doar pentru perioada în care aceştia se află pe terenul de joc. Cartonaşele acordate ne-jucătorilor (ex: antrenori, jucători rezervă care nu iau parte la joc) nu sunt luate în considerare la totalul de cartonaşe. 
Va fi acordat un penalti? – trebuie indicat dacă va fi acordat un penalti în timpul regulamentar de joc.  
1X2 Total cornere – trebuie indicată echipa cu cele mai multe cornere executate.  
1X2 Puncte de cartonaș – trebuie indicată echipa care acumulează cele mai multe puncte de cartonaș. 
1X2 Cartonașe galbene – trebuie indicată echipa cu cele mai multe cartonașe galbene primite. 
1X2 Cartonașe roșii – trebuie indicată echipa cu cele mai multe cartonașe roșii primite. 
1X2 Primul cartonaș – trebuie indicată echipa care va primi primul cartonaș în meci 
Marcator DA/NU – trebuie indicat dacă jucătorul nominalizat va marca/nu va marca în meci. 
Pentru următoarele tipuri de pariuri extra-time se ia în considerare. 
1X2 Posesia balonului% – trebuie indicată echipa cu cea mai mare posesie a balonului în meci. 
1X2 Șuturi pe poartă – trebuie indicată echipa cu cele mai multe șuturi pe poartă. 
1X2 Total Șuturi – trebuie indicată echipa cu cele mai multe șuturi în meci. 
1X2 Faulturi – trebuie indicată echipa cu cele mai multe faulturi comise în meci. 
1X2 Offside-uri – trebuie indicată echipa cu cele mai multe offside-uri în meci. 

 
Supergol 

Permite parierea pe scorul corect și jucătorul care va marca primul sau ultimul gol în meci.  
Pariurile vor fi acceptate la cotații speciale. 
Se ia în considerare rezultatul obţinut după 90 de minute de joc, care include minutele de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentărilor sau altor întreruperi. 
Pentru pariurile Supergol – Primul marcator, în cazul în care jucătorul nu ia parte la joc sau intră după marcarea primului gol, Cota acestuia va fi stabilită la 1.00 şi Miza pariului va intra la scorul corect în mod individual.  
Pentru pariurile pe jucătorul care va marca primul gol, în cazul în care jucătorul nu ia parte la joc sau intră pe teren după înscrierea unui gol (și nu este autogol), pariul este nul şi rambursabil la cererea clientului. 
Pentru pariurile Supergol – Ultimul marcator, în cazul în care jucătorul nu ia parte la joc, Cota acestuia va fi stabilită la 1.00 şi Miza pariului va intra la scorul corect în mod individual. 
Pentru pariurile pe jucătorul care va marca ultimul gol, în cazul în care jucătorul nu ia parte la joc, pariul este nul şi rambursabil la cererea clientului. 
Dacă singurul gol este un autogol (sau mai multe) toate pariurile vor fi validate ca simple pentru Scor Corect la cotele corespunzătoare. 
Dacă un meci este abandonat înaintea celor 90 de minute de joc regulamentare, dar după înscrierea unui gol sau a mai multor goluri, atunci pariurile pe Primul Marcator, Marcator şi Dublu Marcator vor fi validate ca simple pentru jucătorul în cauză. Toate celelalte pariuri pe Marcator, Dublu Marcator și Ultimul Marcator vor fi considerate nule.  
Autogolurile nu se iau în considerare la parierea pe primul/ ultimul marcator de goluri, pe Supergol şi nici pe Marcator. 
Pariuri speciale pe Marcatori 
Rezultat Final – prin selectarea opțiunilor 1 sau 2, indicați care dintre cele două grupuri de jucători (1, 2 sau 3 jucători per grup) nominalizați vor înscrie mai multe goluri în meciurile lor. Prin selectarea opțiunii X (egalitate) indicați faptul că ambele grupuri vor înscrie același număr de goluri.  
Dacă cel puțin un jucător nu este inclus în echipa de start sau intră după fluierul de start al meciului, pariurile vor fi nule și validate la cota 1.00. 
Duel Marcatori – trebuie indicat jucătorul din perechea aleasă care va înscrie mai multe goluri în meci. Vor fi oferite cote şi pentru număr egal de goluri înscrise. Ambii jucători trebuie să fie aleşi în primul 11 de joc altfel pariul este considerat nul. Golurile înscrise în extra-time şi la loviturile de departajare nu se iau în considerare. 
Handicap – trebuie indicat care dintre cele două grupuri de jucători (1, 2 sau 3 jucători per grup) nominalizați vor înscrie mai multe goluri (luând în considerare și valoarea handicapului) în meciurile lor. 
Dacă suma golurilor înscrise de către primul grup de jucători (luând în considerare și valoarea handicapului) este mai mare decât suma golurilor înscrise de către al doilea grup de jucători, atunci opțiunea câștigătoare este H-1; dacă suma golurilor înscrise de către primul grup de jucători (luând în considerare și valoarea handicapului) este mai mică decât suma golurilor înscrise de către al doilea grup de jucători, atunci opțiunea câștigătoare este H-2; în caz contrar pariurile vor fi considerate nule. 
Dacă cel puțin un jucător nu este inclus în echipa de start sau intră după fluierul de start al meciului, pariurile vor fi nule și validate la cota 1.00. 
 Sub/Peste – trebuie indicat dacă numărul de goluri înscrise de către grupul de jucători nominalizați va fi mai mare sau mai mic decât valoarea indicată. 
Acest tip de pariu este valabil doar dacă toți jucătorii sunt incluși în echipa de start. 
Dacă cel puțin un jucător nu este inclus în echipa de start sau intră după fluierul de start al meciului, pariurile vor fi nule și validate la cota 1.00. 
Marcator DA/NU – trebuie indicat dacă jucătorul nominalizat va marca/nu va marca în meci. Dacă jucătorul nu este inclus în echipa de start sau intră după fluierul de start al meciului, pariurile vor fi nule și validate la cota 1.00 
Reguli suplimentare în cadrul Competițiilor de Fotbal 
Câștigător competiție – nominalizează câștigătorul competiției. 
Finalistă – nominalizează o echipă care ajunge în finală. 
Clasat 1-2-3 – nominalizează o echipă care se va clasa pe una din primele 3 locuri în competiție. 
Clasare în semifinală – nominalizează o echipă care se va clasa pe una din primele 4 locuri în competiție. 
Locul 2 – nominalizează o echipă care ajunge în finală și o va pierde. 
Nominalizare finaliste – nominalizează cele două echipe care vor ajunge în finală. 
Golgheter Competiție – nominalizează jucătorul care va înscrie cele mai multe goluri în competiție. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de goluri, se va aplica regula Dead Heat. 

Etapa eliminării – în ce etapă a competiției va fi eliminată echipa X? Etapele posibile de eliminare sunt: faza grupelor, optimi, sferturi, semifinale, locul 2 și câștigător.  
Câștigătoare grupă – nominalizează câștigătoarea grupei. 
Calificare din grupă – nominalizează o echipă care se va califica din grupă, prin calificare însemnând progresare în etapa următoare a competiției. 

Ultima clasată în grupă – nominalizează echipa care va termina grupa pe ultima poziție. 
Total goluri echipă – trebuie indicat dacă echipa X va înscrie mai puțin sau mai mult de X goluri în competiție. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. 
Puncte în grupă (per echipă) – trebuie indicat câte puncte va reuși să acumuleze echipa X la finalul fazei grupelor din competiție. Selecțiile posibile oferite vor acoperi toate situațiile și pot varia în funcție de competiție. Se iau în considerare numai punctele din faza grupelor. 

Exemplu: o grupă are 4 echipe, care joacă fiecare cu celelalte 3, fapt care va genera selecții posibile 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și 0. 
Ce mai bun jucător – câștigătorul va fi decis de către organizatorul oficial al competiției. 
Continentul câștigător – nominalizează continentul din care va proveni echipa câștigătoare. 
Confederația câștigătoare – nominalizează confederația din care va proveni echipa câștigătoare. Opțiuni de Confederații sunt UEFA, CONMEBOL, CAF, CONCACAF și AFC. Confederația unei echipe este aceea din care echipa s-a calificat în competiție. 
Grupa câștigătoare – nominalizează grupa din care provine echipa câștigătoare a competiției. Grupele sunt evidențiate cu câte o literă. Exemplu: Grupa B. 
Locul 1 și 2 în ordine – nominalizează, în ordinea corectă, câștigătoarea și ocupanta locului 2 din cadrul competiției. 
Primele 2 în ordine în grupă – nominalizează, în ordinea corectă, câștigătoarea și ocupanta locului 2 din grupa X. 
Primele 3 în ordine în grupă – nominalizează, în ordinea corectă, câștigătoarea, respectiv ocupantele locurilor 2 și 3 din grupa X. 

Echipa care va avea lovitura de start – nominalizează echipa care va avea lovitura de start în meci. Acest tip de pariu va fi retras (nu va mai fi disponibil) cu 15 minute înainte de momentul oficial al loviturii de start. 
Exemplu: lovitura de start este la ora 15:00, astfel încât pariul va fi disponibil până la 14:45. Orice pariu emis cu mai puțin de 15 minute înaintea loviturii de start va fi considerat nul și validat la cota 1.00. 
Grupe Virtuale – nominalizează câștigătorul din cadrul unor echipe, din grupe reale diferite, introduse întro grupă virtuală. Criteriul validator este bazat, în primul rând, pe punctele reale acumulate, respectiv pe golaverajul real. Dacă aceste criterii au rezultate identice pentru mai multe echipe, se va aplica regula Dead Heat. Se iau în considerare numai punctele din faza grupelor. 

Exemplu: Brazilia, Argentina, Germania și Spania sunt introduse împreună într-o grupă virtuală. Brazilia acumulează 7 puncte cu golaveraj de +4, Argentina acumulează 7 puncte cu golaveraj de +5, Germania acumulează 7 puncte cu golaveraj de +6, Spania acumulează 6 puncte cu golaveraj de +7. Cu toate că Brazilia, Argentina și Germania au acumulat fiecare 7 puncte din meciurile lor, Germania va fi câștigătoare datorită golaverajului mai bun, de +6. Spania are cel mai bun golaveraj, dar primul criteriu decisiv este cel al punctelor acumulate. 

Meciuri Virtuale – acestea pot fi oferite de-a lungul competiției, vor fi oferite sub formă de rubrică separată și afișate special, inclusiv în funcție de meciul din care fac parte în funcție de dată. Meciurile virtuale sunt oferite sub formă de 1X2 (rezultat final) iar rezultatele vor lua în considerare golurile înscrise de echipele 
menționate în meciurile respective. Orice alte tipuri de pariuri oferite în cadrul unui meci virtual vor lua în considerare golurile înscrise de echipele menționate în meciurile respective. 

Exemplu: Brazilia 1506 vs Italia 1706, în acest caz meciul virtual fiind compus din Brazilia și Italia. Brazilia joacă pe 15 iunie (împotriva Spaniei) iar Italia joacă pe 17 iunie (împotriva Germaniei). Golurile înscrise de cele două echipe în meciurile lor vor determina rezultatul meciului virtual. Dacă Brazilia înscrie un gol împotriva Spaniei iar Italia înscrie un gol împotriva Germaniei, rezultatul meciului virtual va fi de egalitate, respectiv de sub 2.5 goluri. 
Total goluri competiție – trebuie indicat dacă numărul de goluri din competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. 

Total autogoluri competiție – trebuie indicat dacă numărul de autogoluri din competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time.

Total cornere competiție – trebuie indicat dacă numărul de cornere din competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time. 

Total penaltiuri competiție finalizate cu gol – trebuie indicat dacă numărul de penaltiuri finalizate cu gol din competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. 

Total penaltiuri competiție ratate – trebuie indicat dacă numărul de penaltiuri ratate din competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. 
Total goluri competiție înscrise de rezerve – trebuie indicat dacă numărul de goluri înscrise de rezerve din competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. 

Total cartonașe galbene competiție – trebuie indicat dacă numărul de cartonașe galbene din competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time și loviturile de departajare. 

Total cartonașe roșii competiție – trebuie indicat dacă numărul de cartonașe roșii din competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time și loviturile de departajare. 

Total puncte de cartonaș competiție acumulate de o echipă – trebuie indicată echipa cu cele mai multe puncte de cartonaș acumulate în competiție. Include extra-time și loviturile de departajare. Dacă două sau mai multe echipe acumulează același număr de puncte de cartonaș, se va aplica regula Dead Heat.  

Golgheter și câștigător competiție – nominalizează cel mai bun marcator al competiției și echipa câștigătoare a competiției. 

Golgheter echipă – nominalizează jucătorul care va înscrie cele mai multe goluri pentru echipa X în competiție. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de goluri, se va aplica regula Dead Heat. 

Liga cu cele mai multe goluri înscrise – nominalizează liga care înscrie cele mai multe goluri în competiție. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. Sunt luați în considerare jucătorii care joacă pentru echipa și liga unde sunt înregistrați la momentul începerii competiției, jucătorii care își schimbă liga unde activează, în timpul competiției, nu vor fi luați în considerare pentru noua ligă. Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu același număr de goluri, se va aplica regula Dead Heat. 

Exemplu: toți jucătorii care activează în Serie A la momentul începerii competiției vor fi luați în considerare pentru acea ligă. În cazul în care un jucător schimbă liga în care activează, în timpul competiției, el va fi în continuare luat în considerare, la validarea pariurilor, ca jucător în Serie A. 

Număr goluri înscrise de golgheter – trebuie indicat dacă numărul de goluri înscrise de golgheterul/golgheterii competiției va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. 

Total goluri în faza grupelor – trebuie indicat dacă numărul de goluri înscrise în meciurile din faza grupelor în competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Se iau în considerare numai golurile înscrise în faza grupelor. 

Trofeul va fi câștigat de o echipă în premieră – indicați dacă câștigătoarea turneului este o echipă care nu a mai câștigat până acum. Echipa care câștigă trofeul pentru prima oară reprezintă selecția DA. Echipa care a mai câștigat trofeul în trecut reprezintă selecția NU. 

Finaliste din aceeași confederație – indicați dacă finala va fi disputată de echipe din aceeași confederație (selecții DA sau NU). Opțiuni de Confederații sunt UEFA, CONMEBOL, CAF, CONCACAF și AFC. Confederația unei echipe este aceea din care echipa s-a calificat în competiție.

Exemplu: Va fi o finală cu echipe din UEFA. 
Finaliste din aceeași țară – indicați dacă finala va fi disputată de echipe din aceeași țară (selecții DA sau NU). 
Exemplu: Va fi o finală cu echipe din Italia. 

Grupa cu cele mai multe goluri înscrise – nominalizează grupa cu cele mai multe goluri înscrise în faza grupelor. Se iau în considerare numai golurile înscrise în faza grupelor. Dacă două sau mai multe grupe înscriu același număr de goluri, se va aplica regula Dead Heat. 

Echipa cu cele mai multe goluri înscrise – nominalizează echipa cu cele mai multe goluri înscrise în competiție. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. Dacă două sau mai multe echipe înscriu același număr de goluri, se va aplica regula Dead Heat. 

Total puncte de cartonaș acumulate de o echipă – trebuie indicat dacă echipa X va acumula mai puțin sau mai mult de X puncte de cartonaș în competiție. Include extra-time și loviturile de departajare. 

Cea mai bună echipă dintr-o țară sau confederație – nominalizează echipa, dintr-o țară sau confederație, care va ajunge în etapa cea mai avansată în competiție. În cazul în care două sau mai multe echipe sunt eliminate în aceeași etapă a competiției se vor aplica următoarele criterii de departajare: pentru echipele eliminate în faza grupelor se va lua în considerare locul cel mai bine plasat (exemplu echipa care termină pe poziția a treia câștigă în fața ocupantei locului 4), pentru rundele eliminatorii echipele care nu obțin o clasare oficială pe locurile 1, 2, 3 sau 4 li se va aplica regula Dead Heat în cazul eliminării în aceeași fază a competiției. 

Echipa cu cele mai multe goluri primite – nominalizează echipa care va primi cele mai multe goluri în competiție. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. Dacă două sau mai multe echipe primesc același număr de goluri, se va aplica regula Dead Heat. 

Echipa cu cele mai puține goluri primite – nominalizează echipa care va primi cele mai puține goluri în competiție. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. Dacă două sau mai multe echipe primesc același număr de goluri, se va aplica regula Dead Heat. 

Echipă fără victorie – echipa X nu va reuși nicio victorie în competiție, luându-se în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time și loviturile de departajare. 
Se va înscrie un hat-trick în competiție? – nominalizează dacă se va înscrie un hat-trick pe durata competiției în orice meci individual, cu selecții posbile DA sau NU. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. 
Numărul de meciuri finalizate după loviturile de departajare – trebuie indicat dacă numărul de meciuri finalizate după loviturile de departajare din competiție va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X.  

Cel mai rapid gol înscris în meci – nominalizează echipa care va înscrie cel mai rapid gol al competiției. Cel mai rapid gol va fi decis de către organizatorul oficial al competiției. Ziua meciului și ora de începere nu vor fi luate în considerare la validare. 

Exemplu: meciul 1 începe la ora 16:00 iar primul gol este înscris în minutul 15, respectiv meciul 2 începe la ora 18:00 iar primul gol este înscris în minutul 12. Meciul 2 va avea cel mai rapid gol înscris. 
Duel echipe – nominalizează echipa care va ajunge în etapa cea mai avansată în competiție. În cazul în care echipele sunt eliminate în aceeași etapă a competiției se vor aplica următoarele criterii de departajare: pentru echipele eliminate în faza grupelor se va lua în considerare locul cel mai bine plasat (exemplu echipa care termină pe poziția a treia câștigă în fața ocupantei locului 4), pentru rundele eliminatorii echipele care nu obțin o clasare oficială pe locurile 1, 2, 3 sau 4 li se va aplica regula Dead Heat în cazul eliminării în aceeași fază a competiției. 

Duel marcatori – indicați care dintre jucătorii nominalizați va înscrie mai multe goluri în competiție. Dacă jucătorii înscriu același număr de goluri, se va aplica regula Dead Heat. Include extra-time, dar exclude loviturile de departajare. 

Duel număr goluri pe echipe – indicați care dintre echipele nominalizate va înscrie mai multe goluri în competiție. Dacă echipele înscriu același număr de goluri, se va aplica regula Dead Heat. Include extratime, dar exclude loviturile de departajare. 

Primul corner în meci – indicați echipa care va executa primul corner în meciul nominalizat. Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time. 
Repriza cu mai multe cornere executate – indicați repriza cu cele mai multe cornere executate. Stabilirea selecțiilor se face în format 1X2 (1 – prima repriză, X – egalitate, 2 – a doua repriză). Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time. 

Total offside-uri – trebuie indicat dacă numărul de offside-uri va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time. 
1X2 offside-uri – indicați echipa cu cele mai multe offside-uri. Stabilirea selecțiilor se face în format 1X2 (1 – prima echipă, X – egalitate, 2 – a doua echipă). Include extra-time. 
1X2 faulturi – indicați echipa cu cele mai multe faulturi comise. Stabilirea selecțiilor se face în format 1X2 (1 – prima echipă, X – egalitate, 2 – a doua echipă). Include extra-time. 
Total faulturi – trebuie indicat dacă numărul de faulturi comise va fi mai mic sau mai mare decât o valoare X. Include extra-time. 

Sub/Peste goluri în Campionat (per etapă) – indicați dacă totalul golurilor înscrise în etapa nominalizată de către echipele din campionatul nominalizat va fi mai mic sau mai mare decât valoarea oferită. Dacă un meci din acea etapă este amânat sau abandonat, pariurile vor fi nule și validate la cota 1.00. Extra-time nu se ia în considerare. 

Sub/Peste goluri în Campionate (per etapă) Duel – indicați dacă totalul golurilor înscrise în etapele nominalizate de către echipele din campionatele nominalizate va fi mai mic sau mai mare decât valoarea oferită. Dacă un meci din acea etapă este amânat sau abandonat, pariurile vor fi nule și validate la cota 1.00. Extra-time nu se ia în considerare. 

Reguli pentru parierea pe retrogradare 
Echipa ce termină campionatul pe o poziţie normală de retrogradare, decisă după criteriile stabilite de campionatul respectiv înainte de începerea sezonului, va fi considerată câştigătoare. 
Toate meciurile echipei trebuie să fie jucate, altfel pariurile vor fi considerate nule. 

Tipuri de Pariuri pe Gazde și Oaspeți 
Echipa gazdă este considerată prima echipă numită în formatul pariurilor de tip 1X2, respectiv echipa oaspete este considerată a doua echipă. 

Total gazde puncte de cartonaș în meci – trebuie indicat dacă valoarea punctelor de cartonaș acumulate de echipa gazdă va fi mai mică sau mai mare decât o valoare X. Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time și loviturile de departajare. 

Total oaspeți puncte de cartonaș în meci – trebuie indicat dacă valoarea punctelor de cartonaș acumulate de echipa oaspete va fi mai mică sau mai mare decât o valoare X. Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time și loviturile de departajare. 

Total cornere gazde – trebuie indicat dacă valoarea cornerelor executate de echipa gazdă va fi mai mică sau mai mare decât o valoare X. Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time și loviturile de departajare. 

Total cornere oaspeți – trebuie indicat dacă valoarea cornerelor executate de echipa oaspete va fi mai mică sau mai mare decât o valoare X. Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time și loviturile de departajare. 

Total offside-uri gazde – trebuie indicat dacă valoarea offside-urilor primite de echipa gazdă va fi mai mică sau mai mare decât o valoare X. Se iau în considerare cele 90 de minute regulamentare de joc. Include extra-time. 
Total offside-uri oaspeți – trebuie indicat dacă valoarea offside-urilor primite de echipa oaspete va fi mai mică sau mai mare decât o valoare X. Se iau în considerare cele 90 de minute regulamentare de joc.  Include extra-time. 
Pariuri individuale speciale în meci 

Va înscrie vreo rezervă în meciul nominalizat în timpul regulamentar? – Selecții posibile DA sau NU. Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time și loviturile de departajare. 
Va înscrie jucătorul X în meciul nominalizat în timpul regulamentar? – Selecții posibile DA sau NU. Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time și loviturile de departajare. 
Va reuși jucătorul X un hat-trick în meciul nominalizat în timpul regulamentar? – Selecții posibile DA sau NU. Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time și loviturile de departajare. 
Va primi jucătorul X un cartonaș în meciul nominalizat în timpul regulamentar? – Selecții posibile DA sau NU. Se iau în considerare doar cele 90 de minute regulamentare de joc. Exclude extra-time și loviturile de departajare. 
În cazul unei contestații se va lua în considerare, prioritar, rezultatul afișat pe pagina oficială a competiției, atâta timp cât nu există dovezi concludente că acesta este incorect. 
Pentru regulile specifice pariurilor Live, ce pot diferi de cele de mai sus, verificați secțiunea de reguli Live. 

Meciuri virtuale 

Sunt meciuri imaginare între echipe care nu joacă între ele. Rezultatele sunt determinate de numărul de goluri înscrise de fiecare dintre echipele care compun meciurile virtuale împotriva echipelor cu care joacă în realitate. 
Exemplu: Anglia joacă împotriva Sloveniei și Germania joacă împotriva Africii de Sud. Se oferă cotații pentru meciul virtual ales Anglia - Germania. Dacă Anglia câștigă contra Sloveniei cu scorul de 3-1 iar Germania învinge Africa de Sud cu scorul de 2-0, atunci scorul pentru meciul virtual Anglia – Germania va fi de 3-2.  
În cazul în care un meci este abandonat înainte de finalizarea minutelor stabilite ale timpului regulamentar de joc pariurile vor fi considerate nule, excepţie făcând cele al căror rezultat a fost deja determinat în momentul abandonului. Extra-time nu se ia în considerare. 

Pentru tipul de pariu “Sub/Peste 2.5 goluri” se va lua în considerare numărul de goluri reale înscrise de echipele care compun meciurile virtuale. Pentru tipul de pariu “Sub/Peste  2.5 goluri”, având în vedere că numărul total de goluri va fi de 5, selecția mai mult de 2.5 goluri va fi câștigătoare. 


FUTSAL 

Toate pariurile vor fi validate la sfârșitul timpului regulamentar de joc. Extra-time și loviturile de departajare nu vor fi luate în considerare. 

Rezultat final 1X2 – Echipa unu (1) este indicată în stânga şi este considerată întotdeauna echipa gazdă. Echipa doi (2) este indicată în dreapta şi este considerată întotdeauna echipa oaspete. De asemenea, atunci când un meci se dispută pe teren neutru, echipa indicată în partea stângă este considerată echipa gazdă şi echipa indicată în partea dreaptă este considerată echipa oaspete. Egalitatea este indicată în centru, sub semnul X. 
Doar victorie – trebuie indicată echipa care va câștiga meciul. În cazul în care meciul se termină la egalitate, pariul primește cotă 1,00. La validarea pariurilor se ia în considerare doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time. 

Goluri Gazde – trebuie indicat numărul de goluri marcate pe parcursul întregului meci de echipa gazdă. La validarea pariurilor se ia în considerare doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extra-time.  
Goluri Oaspeți – trebuie indicat numărul de goluri marcate pe parcursul întregului meci de echipa oaspete. La validarea pariurilor se ia în considerare doar timpul regulamentar de joc, excluzând prelungirile extratime.  
Scor corect – Rezultatul luat în considerare este cel obţinut la finalizarea timpului regulamentar de joc. 

Par/Impar – trebuie indicat dacă numărul total de goluri marcate va fi par sau impar. Dacă numărul total de goluri înscrise este 0, acesta este considerat ca fiind par. 

Sub/Peste goluri – Se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în meci, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. Respectiva valoare se va modifica pe parcursul fiecărui meci, luându-se în considerare la validarea Biletului valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului. 
Prima repriză 1X2 – Rezultatul luat în considerare la validarea pariurilor este cel de la sfârşitul primei reprize de joc. Opţiunile de pariere sunt: victorie gazde (1), egalitate (X) şi victorie oaspeţi (2), echipa gazdă fiind indicată în partea stângă iar echipa oaspete în partea dreaptă. 
Sub/Peste goluri în prima repriză – Se ia în considerare numărul total de goluri înscrise în prima repriză, raportat la o valoare înscrisă pe ofertă. 

GOLF 

Pariere completă: dacă un jucător se retrage înainte de începerea Evenimentului, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor fi rambursate la cererea clientului sau, dacă sunt mai multe selecţii pe Bilet, acestea rămân valabile şi se va acorda Cota 1.00 doar participantului retras. Rezultatul meciului decisiv va determina câştigătorul, dacă este necesar. Se consideră că un jucător a jucat atunci când a dat prima lovitură. 

Dacă un turneu este afectat de vremea nefavorabilă, ducând la o reducere a numărului total de găuri jucate, orice pariuri pe turneul respectiv efectuate după ultima rundă finalizată vor fi nule.  

Pariere pe cel mai bun jucător, grup etc. – Dacă un jucător se retrage înainte de începerea Evenimentului, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor fi rambursate la cererea clientului sau, dacă sunt mai multe selecţii pe Bilet, acestea rămân valabile şi se va acorda Cota 1.00 doar participantului retras. Regulile cu privire la meci egal nu se vor aplica în cazul în care câştigătorul este stabilit printr-un meci decisiv. 

Pariu pe meci de turneu – va fi luat în considerare participantul care este pe primul loc în clasament la sfârşitul turneului. Dacă un participant ratează lovitura rapidă, adversarul este considerat învingător. Dacă ambii participanţi ratează lovitura rapidă, cel mai mic scor după două runde va determina rezultatul. Dacă un participant este descalificat sau se retrage după ce a început, fie înainte de finalizarea celei de-a doua runde, fie după ce ambii participanţi au realizat lovitura rapidă, celălalt participant este considerat câştigător. Dacă un participant este descalificat în runda a treia sau a patra, când celălalt participant pe care s-a pariat a ratat deja lovitura rapidă, participantul descalificat este considerat învingător. În cazul în care niciunul dintre participanţi nu finalizează două runde, atunci participantul cu cel mai mic scor în runda întâi va fi considerat câştigător pentru scopul parierii. Dacă niciun participant nu finalizează o rundă, pariurile pe meciul respectiv vor fi nule. Doar rundele finalizate se iau în considerare. 

Pariul pe două, trei sau patru mingi – pariurile sunt valabile după ce participanţii au lovit mingea pentru prima gaură. Dacă o rundă este abandonată, pariurile pe runda respectivă sunt nule.  

HALTERE 

Pariurile sunt valabile atâta timp cât concurenții efectuează cel puțin o încercare. 
După caz validarea pariurilor va fi efectuată luând în considerare ordinea de pe podium. Descalificările ulterioare și/sau eventualele investigaţii ulterioare nu vor fi luate în considerare la plata pariurilor. 

HANDBAL       

 Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul timpului regulamentar de joc, FĂRĂ prelungiri. Orice durată sub timpul complet regulamentar de joc, precum şi rezultatul într-un astfel de caz sunt considerate nule şi pariurile vor primi o Cotă de 1.00, exceptând pariurile al căror rezultat a fost deja determinat în momentul opririi acestuia. 

Handicap – Unei echipe i se va stabili un handicap, fie pentru prima repriză fie pentru întreaga durată regulamentară de joc, care va fi aplicat numărului de goluri înscrise de aceasta în perioada respectivă. Orice durată sub timpul regulamentar de joc, atât pentru prima repriză cât şi pentru toată perioada regulamentară de joc, va duce la acordarea de Cotă de 1,00 pentru astfel de pariuri. 


HOCHEI PE GHEAȚĂ 

Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul timpului regulamentar de joc, FĂRĂ prelungiri, pentru toate tipurile de pariuri, cu excepția pariului „Câștigător” pentru care se iau în considerare și eventualele perioade suplimentare de joc. A treia repriză regulamentară de joc nu include perioadele suplimentare de joc. Orice durată sub timpul complet regulamentar de joc, precum şi rezultatul într-un astfel de caz sunt considerate nule şi pariurile vor primi o Cotă de 1.00, exceptând pariurile al căror rezultat a fost deja determinat în momentul opririi acestuia. 
În eventualitatea finalizării unui meci, pe durata regulamentară de joc, cu scorul de 0-0, toate pariurile pe „Prima/Ultima echipă care va înscrie” vor fi validate la o cotă de 1,00. Pentru tipul de pariu „Par/Impar” scorul de 0-0 este considerat unul par. 

HOCHEI PE IARBĂ 

Pariurile vor fi validate luându-se în considerare timpul regulamentar de joc (specific fiecărei competiții), cu excepția cazurilor în care se prevede altfel. Timpul regulamentar de joc trebuie finalizat pentru ca pariurile să poată rămâne valabile, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel. 

Dacă un meci este abandonat înaintea timpului regulamentar de joc, toate pariurile pe acel meci vor fi nule, cu excepţia acelor pariuri al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului. 

Dacă un meci nu s-a jucat şi s-a amânat oficial, acesta va fi considerat la o Cotă de 1.00 în cazul în care nu este reprogramat în ziua următoare. 

În cazul unei modificări a locului de desfăşurare, pariurile vor ramâne valabile, cu condiţia ca locul de desfăşurare să nu fie mutat pe terenul adversarilor. 

MOTOCICLISM 

Marele Premiu – turul iniţial (încălzirea) va semnala începutul cursei. Poziţiile de pe podium vor stabili locurile 1, 2 şi 3 pentru pariere, indiferent de investigaţiile ulterioare. În cazul tuturor curselor pentru Marele Premiu, dacă un concurent se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului/ Evenimentului, pariurile pentru selecţia respectivă sunt considerate pierdute (pariuri „pe toţi concurenţii înscrişi”, „pe concurent, indiferent dacă ia startul în cursă sau nu”, „pe concurent, indiferent dacă participă la cursă sau nu”).  

Pole position – câştigătorul va fi pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în ziua calificărilor finale. Descalificarea sau pierderea ulterioară a Pole position nu se iau în considerare.  

Cel mai rapid tur de circuit – pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în timpul cursei. Descalificarea sau pierderea ulterioară a acestei poziţii nu se iau în considerare. 

Pariuri pe cursă (Duel) – rezultatele se vor baza pe clasamentele oficiale, iar în cazul în care niciun pilot nu termină cursa, numărul de tururi de circuit finalizate vor determina rezultatele. Dacă doi piloţi realizează acelaşi număr de tururi de circuit fără să termine cursa, pariurile vor fi anulate. În cazul în care unul sau mai mulți piloți din cadrul unui pariu pe cursă nu reușește să ia startul la cursă, pariurile vor fi validate la cotă 1,00. Descalificarea sau penalizările ulterioare nu se iau în considerare. 

Pariere pe grup – Dacă un motociclist se retrage înainte de începerea Evenimentului, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor fi rambursate la cererea clientului sau, dacă sunt mai multe selecţii pe Bilet, acestea rămân valabile şi se va acorda Cota 1.00 doar participantului retras. Descalificarea sau penalizările ulterioare nu se iau în considerare. 

Împrejurări asemănătoare: pe acelaşi Bilet nu se pot combina tipuri diferite de  pariu pe acelaşi pilot. 
În cazul în care, datorită unei erori, pariul este acceptat cu împrejurări asemănatoare, miza va fi împărțită pentru fiecare selectie.  

Dacă un Mare Premiu de Motociclism se suspendă sau este amânat şi nu este reluat şi finalizat în termen de 72 ore, toate pariurile aferente sunt considerate nule şi mizele se vor returna la cererea clienţilor. 


CURSE MAȘINI 

Marele Premiu – Turul iniţial (încălzirea) va semnala începutul cursei. Poziţiile de pe podium vor stabili locurile 1, 2 şi 3 pentru pariere indiferent de investigaţiile ulterioare. În cazul tuturor curselor pentru Marele Premiu, dacă un concurent se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului/ Evenimentului, pariurile pentru selecţia respectivă sunt considerate pierdute (pariuri „pe toţi concurenţii înscrişi”, „pe concurent, indiferent dacă ia startul în cursă sau nu”, „pe concurent, indiferent dacă participă la cursă sau nu”). Descalificarea sau penalizările ulterioare nu se iau în considerare. 

Pole position – câştigătorul va fi pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în ziua calificărilor oficiale. Descalificarea sau pierderea ulterioară a Pole position nu se iau în considerare.  
Cel mai rapid tur de circuit – pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în timpul cursei. Descalificarea sau pierderea ulterioară a acestei poziţii nu se iau în considerare. 

Pariuri pe cursă (Duel) – rezultatele se vor baza pe clasamentele oficiale, iar în cazul în care niciun pilot nu termină cursa, numărul de tururi de circuit finalizate vor determina rezultatele. Dacă doi piloţi realizează acelaşi număr de tururi de circuit fără să termine cursa, pariurile vor fi anulate. În cazul în care unul sau mai mulți piloți din cadrul unui pariu pe cursă nu reușește să ia startul la cursă, pariurile vor fi validate la cotă 1,00. Descalificarea sau penalizările ulterioare nu se iau în considerare. 

Clasat/ Neclasat – pentru a fi considerat clasat pilotul trebuie să finalizeze 90% din tururile efectuate de câştigătorul cursei (vor fi luate în considerare doar tururile efectuate complet).  

Turul de încălzire nu va fi luat în considerare pentru pariul Clasat/ Neclasat. Pariurile pe un pilot ce finalizează turul de încălzire, dar nu începe cursa propriu-zisă vor fi considerate nule. 

Rezultatele se vor baza pe clasamentul oficial FIA, exceptând situaţia de mai sus unde se vor aplica regulile SC. WESTGATE ROMANIA S.R.L.. Descalificarea sau penalizările ulterioare nu se iau în considerare. 
Pe un Bilet de pariere vor fi acceptate maxim 8 selecţii Clasat/ Neclasat. 

Primul pilot care se retrage: rezultatele se vor baza pe clasamentul oficial FIA. Descalificarea sau penalizările ulterioare nu se iau în considerare. 

Pariere pe grup – Dacă un motociclist se retrage înainte de începerea Evenimentului, toate pariurile pe jucătorul respectiv vor fi rambursate la cererea clientului sau, dacă sunt mai multe selecţii pe Bilet, acestea rămân valabile şi se va acorda Cota 1.00 doar participantului retras. Descalificarea sau penalizările ulterioare nu se iau în considerare. 

Împrejurări asemănătoare: pe acelaşi Bilet, nu se poate combina acelaşi pilot pe tipuri diferite de  pariuri. 
Dacă un Mare Premiu este anulat sau amânat şi nu este reluat şi finalizat în termen de 72 ore, toate pariurile aferente sunt considerate nule şi mizele se vor returna la cererea clientului. 

Se va folosi Safety Car? - Safety Car se folosește în cazuri speciale rulând în fața primei mașini în timpul unei curse. În cazul în care o cursa se începe cu Safety Car, pariurile pe aceasta selecție vor fi câștigătoare. În cazul în care o cursă se finalizează cu Safety Car pe pista, dar aceasta nu are timp să ajungă în fața primei mașini, pariurile pe această selecție vor fi câștigătoare. Nu se ia in considerare Virtual Safety Car. 

NETBALL 

Pariere pe meci – trebuie indicată echipa care va câștiga meciul. 
Se ia în considerare extra-time și prelungiri extra-time. 
Dacă un meci nu s-a jucat şi s-a amânat oficial, acesta va fi considerat la o Cotă de 1.00 în cazul în care nu este reprogramat în ziua următoare. 

În cazul unei modificări a locului de desfăşurare, pariurile vor rămâne valabile, cu condiţia ca locul de desfăşurare să nu fie mutat pe terenul adversarilor. 

Handicap – se ia în considerare extra-time și prelungiri extra-time. 
Dacă un meci nu s-a jucat şi s-a amânat oficial, acesta va fi considerat la o Cotă de 1.00 în cazul în care nu este reprogramat în ziua următoare. 
În cazul unei modificări a locului de desfăşurare, pariurile vor rămâne valabile, cu condiţia ca locul de desfăşurare să nu fie mutat pe terenul adversarilor. 


RUGBY 

Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul timpului regulamentar de joc, FĂRĂ prelungiri. 
În cazul unui meci abandonat sau amânat, pariurile vor fi validate la o cotă de 1,00 atât timp cât evenimentul nu este disputat în ziua următoare, excepție făcând pariurile al căror rezultat a fost deja determinat în momentul abandonului (de exemplu pariu pe jucătorul care marchează prima „încercare”). 

SPORTURI DE IARNĂ 

Pariere completă: din momentul acceptării pariurilor, toţi schiorii cotaţi vor fi luaţi în considerare, indiferent dacă participă la concurs sau nu. Pariurile vor fi validate pe baza rezultatelor oficiale ale Federaţiei Internaţionale de Schi (sau alt organism similar). Dacă un participant se retrage sau este exclus înainte de începerea Evenimentului, pariurile sunt considerate pierdute. Dacă un schior este descalificat, pentru validarea pariurilor va fi luată în considerare prezentarea podiumului. 

Pariuri pe cursă (Duel) – rezultatele sunt luate în considerare pe baza clasificărilor oficiale. În cazul în care unul sau mai mulți piloți din cadrul unui pariu pe cursă nu reușește să ia startul la cursă, pariurile vor fi validate la cotă 1,00. 

Pantă şi Super G – toţi schiorii trebuie să ia startul şi cel puţin unul să finalizeze Evenimentul pentru ca pariurile să rămână valabile. În cazul în care niciun participant la Eveniment nu trece linia de sosire, toate pariurile primite pe acel Eveniment sunt considerate nule.  

Slalom şi Slalom Uriaş – toţi schiorii trebuie să ia startul şi cel puţin unul să finalizeze ambele coborâri pentru ca pariurile să rămână valabile.  

Nordic combinat – ambii săritori/ schiori trebuie să ia startul împreună în prima şi a doua parte a Evenimentului pentru pariurile Duel, astfel ca pariurile să rămână valabile. Dacă vreun săritor/ schior care nu făcea parte din lista iniţială finalizează a doua parte a Evenimentului, atunci toate pariurile Duel sunt considerate nule.  
Sărituri cu schiurile – toţi săritorii trebuie să sară cel puţin o dată, în prima parte a Evenimentului, pentru ca pariurile să rămână valabile.  

Duel (restul sporturilor de iarnă) – toţi schiorii, echipe sau săritori trebuie să ia startul şi cel puţin un competitor să treacă linia de sosire pentru ca pariurile să rămână valabile. 

În cazul amânării unui Eveniment (din cauza vremii nefavorabile de exemplu), toate pariurile rămân valabile până când acesta se va desfăşura. În cazul în care un Eveniment este reprogramat să se desfăşoare într-o altă locaţie decât cea programată iniţial, toate selecţiile pe respectivul Eveniment sunt considerate nule şi validate la o Cotă de 1.00. 


SNOOKER 

Pariere completă – din momentul în care se pot efectua pariuri, toţi jucătorii cotaţi vor fi luaţi în considerare, fie că participă sau nu la Eveniment. Dacă un participant se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului, pariurile pe câştigarea Evenimentului de către respectivul participant sunt considerate pierdute.  
Pariere pe meci/joc – în cazul în care meciul este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe meciul/jocul respectiv vor fi nule. Dacă un jucător nu ia parte la joc, toate pariurile vor fi validate la cotă 1,00. 

SPEEDWAY 

Evenimente pe echipe – opţiunile de pariere pe Câştigător sau Handicap sunt stabilite pe baza regulilor oficiale ale competiţiei. Cel puţin 12 tururi trebuie să fie finalizate pentru ca pariurile Handicap şi Sub/Peste să fie valabile. În cazul în care o cursă este abandonată înainte de finalizarea a 12 tururi, toate pariurile 
Handicap şi Sub/Peste vor fi considerate nule. 
Grand Prix/ evenimente pe piloţi individuali – în cazul Evenimentelor pe piloţi individuali, la validarea pariurilor se vor lua în considerare rezultatele podiumului.  
Sub/Peste puncte pe piloţi – Vor fi luate în considerare la pariere doar punctele acumulate de către pilot, în conformitate cu regulamentul cursei, în primele 5 tururi ale cursei. Nu vor fi luate în considerare punctele acordate ca bonus, de exemplu cele de tip Joker. 

TENIS DE MASĂ 

După caz validarea pariurilor va fi efectuată luând în considerare ordinea de pe podium. Descalificările ulterioare și/sau eventualele investigaţii ulterioare nu vor fi luate în considerare la plata pariurilor. 

Pariere pe meci – trebuie indicată echipa care va câștiga meciul. În cazul în care unul din jucătorii nominalizaţi să ia parte la meci este schimbat înainte de începerea meciului, pariul este nul. 

Meciul trebuie finalizat, altfel toate pariurile sunt considerate nule şi validate la o cotă de 1,00, exceptând cele al căror rezultat a fost deja determinat în momentul opririi acestuia, sau exceptând situațiile când există dovezi clare că setul și/sau meciul s-ar fi putut finaliza/concluziona oricum fără a avea determinat obiectul pariului respectiv. 
Exemplu: un set este abandonat la scorul de 9-7, astfel încât pariurile pe Sub/Peste puncte în set, barem 16.5, vor fi validate drept necâștigătoare/câștigătoare, având în vedere că orice concluzie naturală a setului ar fi generat cel puțin 18 de puncte înscrise. 


TENIS 

Pariere completă – din momentul în care se pot efectua pariuri, toţi jucătorii cotaţi vor fi luaţi în considerare, fie că participă sau nu la Eveniment.  

Pariere pe meci – în cazul în care meciul este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe meciul respectiv vor fi nule, cu excepția pariurilor al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului. Dacă un meci de tenis este amânat din orice motiv, de exemplu din cauza unei schimbări de program sau din cauza vremii nefavorabile, se va utiliza rezultatul oficial şi toate pariurile vor rămâne valabile până când se dă rezultatul. 
Sub/Peste game-uri în primul set – trebuie indicat numărul total de game-uri jucate în primul set. În cazul în care primul set este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe setul respectiv vor fi nule, cu excepţia celor al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului. 

Exemplu: Meciul Federer - Nadal este abandonat în primul set la scorul 4-4 la Game-uri. Pariurile pe selecţia “Peste 7.5 Game-uri în primul set” sunt considerate câștigătoare, iar cele pe selecţia “Sub 7.5 Game-uri în primul set” sunt considerate pierdute. Pariurile pe “Sub/Peste 8.5 Game-uri în primul set” vor fi considerate nule.  
Sub/Peste game-uri în Meci – trebuie indicat numărul total de game-uri jucate în tot meciul. În cazul în care meciul este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe acest tip de pariu vor fi nule, cu excepția celor al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului.  

Exemplu: Meciul Federer - Nadal este abandonat la scorul 6-4; 4-6; 6-4; 3-2. Pariurile pe selecţia “Peste 34.5 Game-uri în meci” sunt considerate câștigătoare, iar cele pe selecţia “Sub 34.5 Game-uri în meci” sunt considerate pierdute. Pariurile pe “Sub/Peste 36.5 Game-uri în meci” vor fi considerate nule.  

Dacă, indiferent de motiv, numărul de seturi dintr-un meci este redus, pariurile pe “Sub/Peste game-uri în meci” vor fi nule. În eventualitatea în care se dispută în meci „Super tie-break”, acesta va însemna un singur game (un „Super tie-break” decide un meci de dublu, atunci când scorul la seturi este de 1-1 în cadrul unui meci de cel mai bun din trei seturi).  

Scor corect – trebuie indicat scorul final la seturi al meciului. Dacă un meci în care se dispută 3 seturi i se oferă cotații pentru 5 seturi (sau viceversa) sau în cazul în care meciul este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe scor corect vor fi validate la o cotă de 1,00. 

Scor corect în primul set – trebuie indicat scorul corect final al primului set. În cazul în care primul set este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pentru acest tip de pariu vor fi nule. 

Total Game-uri în Setul ales – trebuie indicat numărul total de game-uri jucate în setul ales. În cazul în care setul este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe acest tip de pariu vor fi nule, cu excepția celor al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului. 

Exemplu: Meciul Federer - Nadal este abandonat în setul al doilea la scorul de 5-5 la Game-uri. Pariurile plasate pe Sub de 9.5 Game-uri în setul al doilea sunt considerate pierdute, pariurile Peste 9.5 Game-uri în setul al doilea sunt considerate câştigătoare. Pariurile plasate pe “Sub/Peste 10.5 Game-uri în setul respectiv” vor fi considerate nule. 

Total Seturi – trebuie indicat numărul total de seturi disputate în meci. În cazul în care un meci este abandonat la scorul de 1-1 (în cadrul unui meci de cel mai bun din trei seturi) sau la scorul de 2-2 (în cadrul unui meci de cel mai bun din cinci seturi), opțiunea câștigătoare va fi 3, respectiv 5 seturi, pariurile pe orice alt număr de seturi fiind considerate necâștigătoare. Dacă, indiferent de motiv, numărul de seturi dintr-un meci este redus, pariurile pe total seturi vor fi nule. 

Handicap – unuia dintre jucători i se va aplica un handicap de game-uri totalului de game-uri câştigate. În cazul în care meciul este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe acest tip de pariu vor fi nule, cu excepția celor al căror rezultat a fost deja stabilit în momentul abandonului. 

Se va disputa un Tie Break? – trebuie indicat dacă se va disputa un Tie Break pe perioada partidei. În cazul în care meciul este iniţiat, dar nu finalizat, toate pariurile pe acest tip de pariu vor fi nule, cu excepția celor al căror rezultat a fost deja stabilit pe terenul de joc în momentul abandonului. 

Reguli speciale tenis 

Duel la general – indicați care dintre jucătorii de tenis nominalizați vor ajunge pe cea mai înaltă poziție în turneu. Dacă amândoi jucătorii pierd în aceeași etapă a turneului, jucătorul cu cele mai multe seturi câștigate pe durata turneului va fi considerat câștigător; dacă ambii jucători au câștigat același număr de seturi, pariurile vor fi considerate nule. Un jucător este luat în considerare ca fiind participant în turneu atâta timp cât finalizează cel puțin un game în meciul din prima rundă de joc. 

Duel Ași – indicați care dintre jucătorii de tenis nominalizați vor reuși cei mai mulți ași în turneu, etapele de calificare fiind excluse. Dacă unul sau amândoi jucătorii nu participă la joc, pariurile vor fi declarate nule. Un jucător este luat în considerare ca fiind participant în turneu atâta timp cât finalizează cel puțin un game în meciul din prima rundă de joc. Dacă ambii jucători reușesc același număr de ași, pariurile vor fi considerate nule. Rezultatele se vor baza doar pe pagina de internet oficială a competiției. 

Duel Etapa Competiției – indicați care dintre jucătorii de tenis nominalizați se vor califica într-o etapă superioară a turneului în care participă. Opțiuni posibile: 1 (primul jucător se califică într-o etapă superioară, față de celălalt jucător, a turneului în care participă), X (cei doi jucători se califică în aceeași etapă a turneului în care participă fiecare), 2 (al doilea jucător se califică într-o etapă superioară, față de celălalt jucător, a turneului în care participă). Dacă amândoi jucătorii câștigă turneele în care participă, pariurile vor fi validate ca fiind X. Dacă amândoi jucătorii ajung în finală, dar numai unul dintre ei câștigă, acel jucător este desemnat câștigător. Dacă unul sau amândoi jucătorii nu participă în turneu, pariurile vor fi declarate nule. Un jucător este luat în considerare ca fiind participant în turneu atât timp cât finalizează cel puțin un game în meciul din prima rundă de joc. 

VOLEI 

Pariere pe meci – rezultatul este determinat de scorul înregistrat la sfârşitul timpului regulamentar de joc. 

Orice meci de volei abandonat înaintea finalizării tuturor minutelor aferente timpului regulamentar de joc va fi considerat nul, excepție făcând pariurile al căror rezultat a fost deja determinat în momentul abandonului. 
Pariuri pe set – Dacă un pariu pe set este oferit din greşeală pentru un număr greşit de seturi, atunci pariurile sunt considerate nule. Regula Setului de Aur nu se ia în considerare. 

Handicap – trebuie indicat rezultatul partidei după aplicarea unui handicap echipei favorite, aplicabil numărului total de seturi câştigate. Regula Setului de Aur nu se ia în considerare. 

Primul set – trebuie indicată echipa care va câştiga primul set.  

Rezultat după două seturi – trebuie indicat rezultatul partidei după disputarea primelor două seturi. 
Total puncte în Meci/ Set – numărul total de puncte câştigate de către ambele echipe pe durata meciului/ setului. Regula Setului de Aur nu se ia în considerare. 

Se va juca setul 5? – Scorul după disputarea primelor 4 seturi trebuie să fie la egalitate pentru ca selecţia “da” să fie luată câştigătoare. În cazul în care, datorită unei erori, Organizatorul oferă spre pariere acest tip de pariu pentru un meci în care se vor disputa până la 3 seturi, toate pariurile plasate vor primi o Cotă de 1,00. 
În cazul în care arbitrul penalizează la puncte, rezultatele oficiale vor fi folosite la validarea pariurilor, exceptând cele ale căror rezultat a fost deja determinat în momentul penalizării de puncte. 


POLO PE APĂ 

Rezultatul este dat de scorul la sfârşitul timpului regulamentar de joc, fără minutele de prelungire. Orice meci de polo pe apă abandonat înaintea finalizării tuturor minutelor aferente timpului regulamentar de joc va fi considerat nul, excepție făcând pariurile al căror rezultat a fost deja determinat în momentul abandonului. 

SPORTURI NAUTICE 

Pariere completă – din momentul în care se pot efectua pariuri, toţi concurenţii cotaţi vor fi luaţi în considerare, fie că participă sau nu la Eveniment.  
Concurenţii care au câştigat medaliile de aur, argint şi bronz vor fi consideraţi primul, al doilea şi respectiv al treilea la pariere. În absenţa unei ceremonii de medaliere, pariurile vor fi validate pe baza rezultatelor anunţate de către oficialități imediat după concurs.  
Polo pe apă este un sport pentru care, într-o secţiune separată a acestui Regulament, sunt specificate reguli diferite. 

YACHTING 

Pariurile sunt valabile atât timp cât concurenții reușesc să treacă de linia de pornire, altfel toate pariurile aferente sunt considerate nule şi mizele se vor returna. Validarea pariurilor va fi efectuată luând în considerare ordinea de pe podium. Descalificările ulterioare și/sau eventualele investigaţii ulterioare nu vor fi luate în considerare la plata pariurilor. 

E-SPORTS 

Datele și orele de disputare a evenimentelor E-Sports vor avea doar rol informativ, neavând garanția că acestea sunt exacte. Dacă un meci este suspendat sau amânat şi nu este reprogramat să se joace în termen de 3 zile de la data programată oficial, toate pariurile aferente sunt considerate nule. Această regula nu este aplicabilă pentru pariurile pe echipa/jucătorul care va merge mai departe sau câștigă turneul, acestea vor ramâne valabile, indiferent dacă meciul a fost suspendat sau amânat. 

Dacă numele unui jucător/echipă este scris greșit, biletele ramân valabile având condiția ca, în ciuda posibilei erori, să poată fi stabilit fără echivoc la ce echipă sau jucător face referire biletul. 

Dacă într-un meci oficial un jucător/echipă joacă eronat cu porecla greșită sau foloseste un cont diferit, rezultatul este valabil cu excepția cazului în care se face clar ca el/ea nu este jucătorul care ar fi trebuit să joace acel meci. 

Toate pariurile vor fi validate luând în considerare rezultatele oficiale declarate de către organismul de conducere corespunzător al competiției. 

În cazul în care nu sunt oferite cotații pentru egalitate și sunt jucate extra-time, rezultatul după extra-time va fi luat în considerare. Dacă nu sunt jucate extra-time, iar rezultatul oficial este de egalitate, toate biletele vor fi validate la cotă 1.00. 

Handicap – în E-Sports poate fi aplicată o diferență de Runde/Hărți sau de alte criterii de deparetajare, în funcție de jocul disputat. 

Diferența va fi numită generic Diferență și este de responsabilitatea clientului să cunoască specificul, dinamica si regulile jocului (Exemplu: pentru jocul Counter Strike diferența se referă la runde câștigate, pe când pentru jocul Starcraft 2 handicapul se referă la hărți). 

Sub/Peste – în E-Sports se aplică pentru Runde/Hărți sau pentru alte criterii de deparetajare în funcție de jocul disputat și se va numi generic Sub/Peste fiind de responsabilitatea clientului să cunoască specificul, dinamica si regulile jocului. 

Un meci este considerat finalizat atunci când toate rundele/hărțile programate au fost jucate. 

Dacă un meci nu este finalizat datorită abandonului/descalificării unui jucător/echipe, chiar dacă a fost declarat un câștigător oficial, toate Biletele pe rezultatul meciului, handicap si sub/peste vor fi validate la cotă 1.00, excepție făcând pariurile al căror rezultat a fost deja determinat în momentul abandonului/descalificării. 
În cazul în care un jucător/echipă se retrage înainte de începerea turnamentului, toate pariurile care conțin acel jucător/echipă pe câștigătorul turnamentului/sau de a avansa în următoarea rundă vor fi nule. 

În cazul în care un jucător/echipă se retrage/este descalificată după startul turneului, toate pariurile care contin acel jucător/echipă pe câștigătorul turnamentului/sau de a avansa în următoarea rundă vor fi pierdute. 
Dacă numărul de harți/runde programat este modificat de către organismul de conducere al competiției, toate Biletele pe Handicap sau Sub/Peste vor fi nule, în timp ce Biletele pe câștigător ramân valide. 

În cazul în care un jucător/echipă primește un walkover pentru cel puțin o rundă/hartă, pariurile pe Handicap si Sub/Peste vor fi nule. 

Terminale de Pariere 
 
Următoarele reguli sunt aplicabile oricărui terminal de pariere operat in mod direct de catre clienti sau terminal de pariere autonom (denumit generic în continuare Terminal), pus la dispoziția clienților în agențiile care oferă această posibilitate de pariere. Este responsabilitatea clientului de a-și însusi regulile de functionare și utilizare a Terminalului, prin intermediul manualului de utilizare pus la dispozitie in agentiile Organizatorului care ofera aceasta posibilitate de pariere, înainte de folosirea acestuia. 
 
Posesia oricărui bilet emis la Terminal implica acceptarea de către client a regulilor aplicabile Terminalului. 
 
Clientul este obligat, în interes propriu, să-şi verifice toate datele inscrise pe Bilet înainte de plasarea unui pariu. După acceptarea unui pariu, Clientul nu va avea dreptul să opereze modificări asupra Biletului. 
 
Organizatorul nu acceptă în nici o circumstanță anularea Biletelor emise la Terminal. 
 

Dispoziţii finale 

Regulamentul își produce efectele pe durata de valabilitate a Autorizaţiei de exploatare a pariurilor în cotă fixă şi va guverna toate pariurile acceptate de către Organizator.  
Regulamentul este disponibil într-un loc vizibil la punctul de pariere şi poate fi consultat de către fiecare client înainte de efectuarea pariului. Clienţii trebuie să citească şi să înţeleagă prezentul Regulament. Deţinerea unui Bilet de pariere emis de către Organizator implică obligativitatea cunoaşterii şi acceptării de către client a regulilor prevăzute în acest document. În cazul unei plângeri venite din partea unui Client, Organizatorul va încerca soluționarea acesteia direct cu Clientul. Dacă Organizatorul se află în imposibilitatea de soluționare favorabilă, Clientul se poate adresa Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), datele de contact fiind disponibile pe pagina de internet oficială a acestei instituții, http://www.onjn.gov.ro/contact. 
Pariurile vor fi primite pe teritoriul României, în agențiile Organizatorului legal înregistrate. 
 
Data: 13.11.2017                                                                                                   S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L 
 

Stanley Blog carire Pariu Sansa KINO Italia

Acest website folosește cookie-uri proprii și ale unor terțe părți pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, partenerii noștri de social media, de publicitate și de analiză pot avea informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, aceștia putându-le combina cu alte informații pe care le-ați furnizat sau care le-au colectat de la utilizarea serviciilor dumneavoastră.

În timpul parcurgerii website-ului, utilizatorul acceptă utilizarea de cookie-uri. Cu toate acestea, utilizatorul are posibilitatea de a împiedica generarea de cookie-uri și de a le dezactiva selectând opțiunea corespunzătoare din browser-ul lor sau dezactivându-le pe fiecare în parte. În cazul în care un browser a blocat utilizarea de cookie-uri, este posibil ca unele dintre serviciile și funcționalitățile website-ului să nu fie disponibile.

Pentru vizualizarea continutului acestui website trebuie sa declari pe propria raspundere ca ai implinit 18 ani, varsta minima legala pentru participarea la Jocurile de Noroc.