Monitorizarea Video din agentii

Printeaza

Notă de informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

prin intermediul dispozitivelor video

 

 1. Date de identificare ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor

Operatorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul dispozitivelor video este Westgate Romania SRL, cu sediul în București, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 29A, Etaj 5, Biroul 50, Afi Tech Park 1, Sector 5, având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/20246/2004, CUI 17017651, care este responsabil să asigure respectarea principiilor în materie de prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul acestei prelucrări, în agențiile de pariuri sportive sub brandul Stanleybet.

Ca parte a procesului de asigurare a conformității cu prevederile în materie de protecția datelor (Regulamentul UE nr. 2016/679 (GDPR) precum și cu dispozițiile cuprinse în alte acte normative naționale), Westgate Romania a numit un responsabil cu protecția datelor, a cărui principală responsabilitate este gestionarea operațiunilor de prelucrare întreprinse de societate în cadrul activității sale curente. Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de email: dpo@stanleybet.ro, pentru întrebări legate de prelucrarea datelor.

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

Scop

Westgate Romania prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în incinta în care se află sediul acestei societăți sau la punctele de lucru în care își desfășoară activitatea aceasta, al asigurării securității spațiilor și bunurilor societății, precum și al siguranței persoanelor aflate în spațiile mai sus menționate.

Sistemul de supraveghere video este utilizat pentru asigurarea siguranței și securității la sediul societății.  Acest sistem are un rol complementar celorlalte sisteme de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat privind securitatea fizică.  

Sistemul de supraveghere permite monitorizarea în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrarea, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai sistemului de supraveghere video.

Trebuie să aveți în vedere faptul că operațiunile de prelucrare cu privire la datele dumneavoastră apar numai în măsura în care vă aflați în perimetrul supravegheat video, iar refuzul de a furniza aceste date echivalează cu restricționarea accesului la sediul societății.

De asemenea, în ceea ce privește persoanele care sunt prezente în agențiile de pariuri Stanleybet sunt desfășurate operațiuni de prelucrare a datelor constând în extragerea de imagini și utilizarea acestora pentru satisfacerea unor interese legitime ale operatorului legate de luarea unor măsuri adecvate pentru cunoașterea clientelei și pentru prevenirea producerii de pagube în patrimoniul Westgate Romania de către clienții acestuia.

Având în vedere contextul în care apar aceste operațiuni de prelucrare, de tipul: distrugerilor sau manifestărilor violente verbal sau fizic se consideră că aceste comportamente creează o stare de nesiguranță în rândul persoanelor prezente în agenție, care dă legitimitate prelucrării datelor persoanelor.

 

Temeiurile prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul dispozitivelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și a elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și cele ale normelor metodologice de aplicare ale acestei Legi, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 301/2012. Din punct de vedere a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit.c din GDPR, temeiul prelucrării este reprezentat de obligația legală stabilită în sarcina operatorului de dispozițiile legale menționate.

În acest sens menționăm faptul că zonele monitorizate la sediul societății și la punctele de lucru (agențiile Stanleybet) sunt dintre cele prevăzute de Normele metodologice, după cum urmează:

- zona de acces și zona perimetrală;

- zona echipamentelor de securitate;

- zonele cu acces restricționat;

- zonele de transfer sau alte zone cu regim de securitate ridicat.

În ceea ce privește datele extrase din înregistrările video, acestea au ca temei art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR - interesul legitim al operatorului de a preveni comportamente care s-au dovedit a fi prejudiciabile pentru acesta sau pentru alte persoane prezente în agenție sau la sediul societății.

Imaginile extrase pot fi folosite și pentru exercitarea unui drept, în cazul în care imaginile surprind persoana vizată săvârșind o faptă pedepsită de lege penal sau contravențional.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate și de persoane vizate

Imaginea persoanei care este surprinsă în perimetrul surprins de camerele de supraveghere.

Persoanele vizate pot fi: clienți ai operatorului sau angajați ai acestuia. Ocazional, imaginile pot surprinde și persoane care sunt prezente în raza de incidență a camerelor de supraveghere sau angajați ai unor parteneri contractuali.

 1. Durata prelucrării

Imaginile colectate de camerele de supraveghere, sunt stocate pentru termen mediu de 30 de zile, fiind supuse unei suprascrieri automate.

În cazul în care se produc incidente de securitate, pot fi extrase imagini și stocate separat, fie în baza unei obligații legale a operatorului (în sensul în care un organ de cercetare penală poate solicita accesul la imagini, în baza unei ordonanțe), fie pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În acest context durata de stocare este determinată de participarea sau nu a operatorului la procedura în fața instanțelor de judecată, caz în care imaginile vor fi păstrate până la rămânerea definitivă a cauzei. Dacă operatorul nu participă la procedură, imaginile vor fi șterse într-un interval de timp rezonabil de la transmiterea acestora către organul de cercetare care le-a solicitat.

Având în vedere termenul legal de depunere a unei plângeri penale în cazul unei infracțiuni de distrugere, de exemplu, imaginile extrase vor fi stocate până la luarea unei decizii cu privire la situația persoanei care se face responsabilă de distrugere. În alte situații, în care nu se urmează o procedură în fața organelor judiciare, stocarea unei imagini cu persoana vizată poate avea durata considerată necesară pentru prevenirea unor comportamente de acest tip în agențiile Stanleybet.

 1. Măsuri de securitate

Pentru asigurarea securității sistemului video și pentru a spori gradul de protecție a vieții private a persoanelor vizate, operatorul a implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

 • limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele legale de securitate. Trebuie să luați în considerare faptul că dispozițiile legale stabilesc în sarcina noastră un termen de stocare de minimum 20 de zile.
 • mediile de stocare se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică și tehnică;
 • toți utilizatorii cu drept de acces au semnat fișa de post prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 • accesul la sistemul video se realizează ca urmare a definirii unor conturi de utilizator care permit accesul pe baza unei parole formată din caractere alfanumerice;
 • măsuri pentru monitorizarea și detectarea încercărilor de acces;
 • dreptul de acces se acordă utilizatorilor cu respectarea principiului necesar și suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 • la încetarea relației contractuale de muncă drepturile acordate utilizatorului sunt retrase;
 • administratorul de sistem este persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau retrage dreptul de acces al utilizatorilor;
 • administratorul de sistem menține o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;
 • responsabilul cu protecția datelor personale este consultat înainte de instalarea unui nou sistem video;
 • în ceea ce privește prevenirea accesului neautorizat au fost implementate măsuri pentru asigurarea trasabilității acțiunilor utilizatorilor.
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Orice activitate de transmitere sau dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial (de securitate, control acces și prevenire a comportamentelor ce se pot dovedi prejudiciabile). În aceste cazuri va fi consultat și responsabilul cu protecția datelor.

Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de administratorul sistemului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate și nu fac obiectul unor decizii automate.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679, în calitatea dumneavoastră de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

 • De acces și de obținere a unei copii a datelor pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește;

Trebuie să aveți în vedere faptul că dreptul de acces nu este unul nelimitat și nici absolut. În acest context, pot exista situații în care nu vă vom putea furniza informații, de exemplu: în cazul în care nu ne furnizați suficiente elemente de identificare (inclusiv un interval orar în care ați fost prezent în raza de acțiune a camerelor de supraveghere instalate în zonele menționate mai sus), sau în cazul în care nu putem scinda conținutul înregistrării astfel încât să nu vă furnizăm date ale unor terțe persoane, față de care avem obligații de asigurare a confidențialității.

 • De ștergere a datelor, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară în vederea atingerii scopului preconizat al prelucrării;
 • De restricționare a prelucrării, în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • De ștergere a datelor, cu referire la care trebuie să aveți în vedere că acesta nu este un drept absolut și poate fi exercitat în condițiile prevăzute de art.  17 din GDPR.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa de email aparținând responsabilului cu protecția datelor desemnat de către Westgate Romania, respectiv dpo@stanleybet.ro, cu subiectul Formular privind exercitarea unui drept.

De asemenea, având în vedere acest tip de prelucrare, puteți solicita depunerea unui astfel de Formular și în agenția în care v-ați prezentat.

Vom reveni către dumneavoastră cu răspunsul la solicitarea formulată în termen de 30 de zile de la data la care cererea este completă (în sensul de a permite identificarea exactă a persoanei vizate), cu excepția cazului în care cererea este una de o complexitate ridicată, caz în care termenul se poate prelungi cu încă 2 luni.

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro    sau de a se adresa justiției (art. 79 din Regulament).

 

Acest website folosește cookie-uri proprii și ale unor terțe părți pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, partenerii noștri de social media, de publicitate și de analiză pot avea informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, aceștia putându-le combina cu alte informații pe care le-ați furnizat sau care le-au colectat de la utilizarea serviciilor dumneavoastră.

În timpul parcurgerii website-ului, utilizatorul acceptă utilizarea de cookie-uri. Cu toate acestea, utilizatorul are posibilitatea de a împiedica generarea de cookie-uri și de a le dezactiva selectând opțiunea corespunzătoare din browser-ul lor sau dezactivându-le pe fiecare în parte. În cazul în care un browser a blocat utilizarea de cookie-uri, este posibil ca unele dintre serviciile și funcționalitățile website-ului să nu fie disponibile.

Pentru vizualizarea continutului acestui website trebuie sa declari pe propria raspundere ca ai implinit 18 ani, varsta minima legala pentru participarea la Jocurile de Noroc.